0

М инистърът на електронното управление Георги Тодоров и проф. д-р Христина Богова, декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство, упълномощена от ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проф. д.н. Ирена Петева, подписаха меморандум за взаимодействие и партньорство между академичната и държавната институция.

„Инвестицията в образование е най-оправданата инвестиция. Ние виждаме Вашата отдаденост към образованието и студентите. Квалифицираните, образовани кадри са крайно необходими както на държавната администрация, така и на бизнеса“, заяви министър Тодоров.

От своя страна председателят на Общото събрание на УниБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев заяви, че само чрез сътрудничество между дързавата, бизнеса и университетите ще се постигне по-добро управление. "Ефективното институционално взаимодействие с академичните среди, създаващи специалисти в областта на електронното управление, киберсигурността и информационното осигуряване, води до повишаване на качеството на предлаганите услуги и на държавното управление като цяло“, отбеляза по време на срещата проф. Денчев.

А заместник-деканът на Факултета по информационни науки на УниБИТ доц. д-р Боян Жеков благодари за съвместната работа. „Искам да изразя своята и тази на колегите ми положителна оценка от работата на Вашето министерство. За нас е чест да подпишем този меморандум заедно с вас“, каза доц. Жеков.

Меморандумът предвижда участие на експерти от министерството в разработване на учебни програми и в обучителния процес в областта на компютърните науки, информационните системи и технологии, киберсигурността, електронното управление и дигиталната трансформация на администрацията. Целта на това сътрудничество е развитие на иновативни и интердисциплинарни образователни дисциплини в областта на информационните технологии. Благодарение на тях студентите ще придобият нови знания и практически умения в учебни програми, така ще се създаде на възможност за професионална реализация както в министерството, така и в свързаните с него звена.

След официалното подписване на меморандума, министър Георги Тодоров подари на екипа на УниБИТ и уникалната пощенска марка, посветена на киберсигурността.