0

.Да бъде изработен публичен списък на лекарствата, които могат да доведат до фалшиво положителен тест за наркотици. Такава препоръка отправя към Министерството на здравеопазването и МВР националният омбудсман Диана Ковачева на фона на решението на депутатите за утежнят наказанията за пияни и дрогирани шофьори, но и продължаващият проблем с видовете тестове, които родната полиция използва.

Комисия

Предложението на Ковачева е нарочна комисия или Експертният съвет към Националния съвет по наркотични вещества да състави списък с лекарства, които влияят върху пробите, и този списък да бъде "отворен" - т.е. да може да се допълва.
Според нея гражданите трябва да са официално запознати с възможността приемано от тях лекарство да позитивира тест за наркотици. Омбудсманът се противопоставя и на последиците в законодателство след такъв тип тестване, тъй като на практика се поставя знак на равенство между лице, приело например лекарство за кашлица, и лице, съзнателно приело наркотично вещество и седнало зад волана.

Последици

"Считам, че познаването на лекарствата, които могат да доведат до фалшиво положителен тест за наркотици, значително би намалило негативните последици от евентуалния фалшив резултат, тъй като би дало възможност за предприемане на нужните мерки преди шофиране и съответно - тестване", посочва омбудсманът.
Омбудсманът допълва и че приемането на различни лекарства от няколко фармакологични групи може да повлияе на резултата при направен тест за наркотици, тъй като и малки концентрации от тях могат да наподобят някои от забранените наркотични вещества и това е публично известен факт.