0

П ри следващи обсъждания за промяна на учебните програми, включително на тези по български език и литература, ако има такива предложения от експерти, или от представители на обществеността, те ще бъдат обсъдени, и произведенията на Елиас Канети могат да бъдат включени в този задължителен списък от литературни произведения. Това каза министърът на образованието и науката в оставка Галин Цоков в рамките на днешния парламентарен контрол.

Той отговори на въпрос на народния представител от ПП-ДБ Иван Белчев относно изучаване на произведенията на Елиас Канети в училище, предава БТА.

"В учебните програми списъкът със задължителните литературни текстове е ограничен, защото в него са включени основни произведения, които са свързани с определена литературна класика, и произведения, които са свързани с развитието на литературните компетентности на децата и учениците - както в общообразователна подготовка, така и в профилираната подготовка, в рамките на 11-и и 12-и клас", обясни проф. Галин Цоков.

Образователният министър в оставка поясни, че процедурата по изработване на учебните програми е свързана с два основни момента - обсъждане на предложения за промяна в учебните програми, включително на задължителния списък от литературни текстове, което се извършва от експерти в съответната област - учители, университетски преподаватели и литературни критици.

Вторият етап е свързан с обществено обсъждане на направените предложения, в което могат да вземат участие и други представители на литературната общност, който етап също се взема под внимание.

По думите му през последните години не са правени такива предложения нито в единия, нито в другия етап, относно изучаването на Елиас Канети.

"Заедно с това трябва да отбележим, че и в сега действащите учебни програми, има възможност учителите, извън задължителния списък с литературни произведения, да включат и произведения на други автори, включително на Елиас Канети за развитие на литературните компетентности на своите ученици"", каза проф. Галин Цоков.