0

Б роят на врабчетата у нас, се увеличава, след като птичките бяха почти изчезнали. Доброволци от цялата страна преброиха цели 6240 врабчета в осмото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ на Българското дружество за защита на птиците, съобщиха радостната новина от дружеството на интернет страницата си. Кампанията се състоя на общо 465 локации на 27 април.

Общият брой на преброените врабчета от трите вида – домашно, полско и испанско, е 6240. От тях най-многобройно е домашното врабче – 5178 броя, полските врабчета са 958, а испанското врабче е с най-малка численост – 104 броя. Процентното съотношение между различните видове врабчета е – 83% към 15% към 2%, уточняват от дружеството.

Средният брой на преброени птици за локация е 13 екземпляра, а най-многобройният запис – 203 птици, е отчетен в Асеновград. Другите райони, където са преброени най-много врабчета, са София – 200, и Варна – 155.

Локациите, в които не са наблюдавани никакви врабчета, са 16%, като този процент е по-висок от миналата година – 13% и през 2022 г. – 9%. Най-много птици са регистрирани в дворове на къщи – 39%, следват междублоковите пространства – 27%, парковете – 12%, градските площади – 6% и тихите улици – 4%. От Дружеството за защита на птиците подчертават, че тези данни потвърждават значението на зелените площи като важна среда за биоразнообразието в градовете, което от своя страна е показател и за благосъстоянието на хората.

През октомври 2023 година Българското дружество за защита на птиците представи данни от 19-годишно проучване на състоянието на широкоразпространените видове птици. Тогава стана ясно, че у нас живеят 3556 врабчета, т.е. за половин година броят им се е увеличил почти двойно. Оценката на специалистите бе, че през 2022 г. общият индекс на птиците намалява с минус 13 на сто, а през 2023 г. – с минус 14 на сто. Сред намаляващите видове са също домашното врабче и селската лястовица.