0

Щ е бъде наложен таван на изпитите на кандидат-водачите. Когато се явяваш безкрай, очевидно има проблем при подготовката, а не в изпитите. Те ще могат да се явяват максимум четири пъти за шест месеца. Ако и четвъртият път е неуспешен, се връщаш в началото на обучението. Това каза служебният министър на транспорта Георги Гвоздейков на дискусия, посветена на безопасността на движението по пътищата. 

НОВО 20: 10 часа полигон, но след книжката

"Стараем се да облекчим административната тежест, основно към учебните центрове и да преминем към дигитализация. Отпадат хартиените учебни картони и дневници. Ще бъде изградена електронна система, която ще съхранява цялата документация", обясни още Георги Гвоздейков. 

ЗАРАДИ РУШВЕТ: Даиджии отсвириха джипиеса, сами редят маршрута за книжка

Министърът посочи, че ще бъдат затегнати и мерките при проверката на техническата изправност на автомобилите. А данните от всеки измервателен уред ще бъдат предавани в реално време в автомобилната администрация, за да може технически неизправни автомобили да не могат да минават преглед. 

НЯМА ИЗМЪКВАНЕ: Нови правила потят кандидат-шофьорите!