0

П редложенията за промени в двете наредби - за командировъчните в страната и за тези в чужбина, ще влязат в дневния ред на заседанието на Министерския съвет утре. Това потвърди вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

На тристранката синдикатите подкрепиха двете наредби. От работодателските организации също изразиха подкрепа. Съображение беше изказано от Българската търговско- промишлена палата (БТПП) относно част от разпоредбите, които се предлагат, не следва да бъдат предмет на колективното трудово договаряне, посочи Лазар Лазаров, цитиран от БТА. Той каза, че по принцип БТПП подкрепят проекта на наредба.

С постановлението на МС за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в страната, предложен от Министерството на труда и социалната политика, се предвижда увеличение на минималния размер за дневните разходи при командировка от 20 лв. на 40 лв.

Проектът на постановление на МС за изменение в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, внесен от Министерство на финансите, дава предложение за повишение на дневните командировъчни съобразно жизнения стандарт в държавата, в която се предвижда да пътува командированият. Така сумата за дневни пари може да варира от 39 евро (например за Словакия) до 59 евро (за Великобритания) в рамките на Европа.