С 20 гласа "за" ВСС избра съдия Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд. Тя бе и единственият кандидат за поста, след като нито членовете на ВСС, нито правосъдният министър издигнаха кандидатури. Галина Захарова е издигната от съдиите. Тя е зам.-председател на ВКС. Мандатът на Лозан Панов изтича на 10 февруари. Той заяви, че подкрепя кандидатурата ѝ. Решението за избора на Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд ще бъде изпратено на Президента Радев, който да подпише указ за назначаването й.

Галина Захариева е родена на 4 май 1964 г. в София. Завършва Право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридск" през 1988 г. В периода 1988-1989 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1989 г. до 1991 г. е младши съдия в същия съд. От 1991 г. до 1992 г. е районен съдия в Пети районен съд (СРС), а от 1992 г. става заместник-председател на съда. Работи като съдия в Софийския градски съд от 1993 г. до 1998 г., като в периода 1998-1999 г. е заместник-председател на съда. В Софийския апелативен съд е съдия от 1999 г. до 2004 г. и от 2004 г. до 2007 г. е негов заместник-председател. От 2007 г. до 2011 г. е член на Висшия съдебен съвет. След това продължава да работи като съдия в Софийския апелативен съд до 2013 г.

Във Върховния касационен съд правораздава от 2013 г., като от 2017 г. е председател на Второ наказателно отделение. Има специализация по европейско право в Европейския център за съдии и адвокати към Европейския институт за публична администрация в Люксембург. Член е на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието. Била е лектор в редица обучения, организирани от НИП. Участвала е в Експертен комитет за ранна превенция на младежката престъпност на Съвета на Европа в Страсбург.

Била е експерт в регионален проект за Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора, както и експерт за България в проучвания на Европейската комисия за институционална и правна рамка на съдебното сътрудничество по наказателни дела в Европейския съюз; за минималните санкции, приложими в държавите членки, и за наказанията, свързани с лишаване от права в държавите членки. На 13.11.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия."