0

С офиянци платиха 81, 161 млн. лв. за местни данъци и такси от началото на януари до средата на февруари.

За същия период на миналата година приходите от налози за недвижими имоти и МПС са били 74,478 млн. лв., уточниха от дирекция „Общински приходи“ на Столичната община.

Отстъпка

До 30 април собствениците на недвижими имоти и моторни превозни средства могат да платят годишните си данъци с 5% отстъпка, ако цялата сума се внесе наведнъж.

До края на април е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци. 

Срокове

Срокът за заплащане на първата вноска за данъка за недвижими имоти и МПС е 30 юни, а за втората 31 октомври.

ТОЧАТ НИ СЕКИРАТА: До 80 скок на данъка за старите автомобили!

Такса битови отпадъци се плаща на четири вноски - 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. Жителите могат да заплатят задължениеята си и онлайн.

Освен с ПИН код, издаден от общината, или ПИК, издаден от НАП, физическите лица могат да влизат в системата и с електронен подпис.

Друга възможност е да заплатят своите данъци по банков път, чрез финансови посредници или на едно от 22-та данъчни отдела на Столичната община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице.

Писма

Столичната община ще изпрати писма до данъчно задължените. В тази връзка вече е започнало печатането на съобщенията, а разпращането им ще стане в края на този месец.

По същото време ще бъдат изпратени и електронните писма до 25 455 софиянци, които предпочитат да получават съобщенията по имейла вместо в пощенската кутия на блока си.

БЪРКАТ НАДЪЛБОКО: Гърция ни дере с нова туристическа такса

В съобщенията е изчислен размерът на данък сгради и такса смет, които собственикът дължи за имотите си на територията на Столичната община.

На отделен ред е информацията за наличие на стари задължения, ако има такива. По закон при плащане на местни данъци и такси постъпилите средства покриват задълженията по реда на тяхното възникване.

Така че ако имате забравен данък за минали години, при плащане сега ще се погасят първо старите дългове, а не този за 2024 г.