В ъпреки че, водноелектрическите централи са способни да генерират много електричество, необходимите за това язовири нарушават драстично околната среда. За това, учени предлагат по-лесен и по-щадящ природата, но също ефективен, алтернативен начин за генериране на енергия, който заменя язовирите с електрически камиони.

За водноелектрическа централа е необходимо да се изгради язовир на някоя река, което води до образуването на резервоар. Когато се отвори шлюз, водата от резервоара преминава през него и се спуска към по-ниска точка, завъртайки турбини, които генерират електричество. Основен недостатък е, че изграждането на язовир включва наводняването на големи пространства, които може да включват гори, земеделски площи и дори цели населени места с домовете на хората. Също така, язовирът може значително да забави течението на реката, да повиши температурата на водата и да причини натрупване на утайки във водата. Освен това, язовирите често блокират миграцията на хвърлящи хайвера си нагоре по течението риби, като рибите могат да бъдат наранени, когато плуват надолу по течението и преминават през шлюзовете.

Всичко това, може да бъде избегнато чрез по-евтината Хидроенергийната система с електрически камиони (Electric Truck Hydropower). Концепцията може да се прилага в планински райони със стръмни пътища, които са характерни за България, и е разработка на учени от Международния институт за анализи на приложни системни (International Institute for Applied Systems Analysis), в Австрия. Технологията се състои от място за зареждане, разположено на висока надморска височина, до планинска река, където големи резервоари се пълнят с вода от реката. Всеки резервоар се натоварва на електрически камион, който след това превозва резервоара надолу по планинския път. Поради наклона на пътя, водачът ще натиска спирачката по време на цялото спускане, като водата добавя значителна инерционна маса на превозното средство. Благодарение на регенеративна спирачна система, спускането надолу генерира електричество, което се използва за зареждане на батерията на камиона. Когато камиона достигане мястото за разтоварване, в подножието на планината, водата от резервоарът се изсипва обратно в реката, а батерията на камиона бива премахната, за да осигури електричество към електропреносната мрежа. След това,  на камионът, с празен резервоар, се поставя батерия с достатъчно заряд да се изкачи до мястото за зареждане. Идеята е, множество камиони да се изкачват и спускат непрекъснато между двата обекта, превозвайки вода. Което би довело и до увеличаване на работните места в планинските райони.

Диаграма показваща концепцията

 Диаграма показваща концепцията
Hunt et al. (2022)

Основното е, че количеството електроенергия, което камионите консумират за изкачване, ще е значително по-малко от количеството, което генерират при спускане. Учените изчисляват, че ако системата бъде внедрена в глобален мащаб, би могла да генерира 1,2 петаватчаса (PW h) енергия годишно. Това представлява около 4 процента от световното потребление на енергия за 2019 г. Приблизителната цена за мегаватчас от системата е около 55 -180 лева, като изследователите твърдят, че цената на конвенционалната водна енергия варира от 90 до 360 лева на мегаватчас.

„Тази технология не изисква язовири, резервоари или тунели и не нарушава естествения поток на реката и рибния проход“, каза главният учен Джулиан Хънт (Julian Hunt). „Системата изисква само пътища, които вече съществуват, станции за зареждане и разреждане, подобни на малките паркинги, акумулаторно съоръжение, свързано към мрежата, и камиони.“, добавя той. Повече подробности за това как работи системата Electric Truck Hydropower може да научите в документа със свободен достъп, който наскоро бе публикуван в списанието Energy.

Източник: International Institute for Applied Systems Analysis