0

О бщо 1315 лица, които в момента са в затворите и арестите в страната, имат право да гласуват. Данните са на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към 30 март т.г.

Това са обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В затворите техният брой е 704, в арестите – 611.

Правото на глас ще бъде упражнено в 25 изборни секции, образувани в местата за лишаване от свобода – 13 в затворите и 12 в арестите.

Според Изборния кодекс, избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели. 

С разпореждане главният директор на ГДИН е издал указания за обезпечаване на реда и сигурността в местата за лишаване от свобода по време на изборния процес.

Цялата организацията на парламентарните избори в затворите и арестите е уредена, съгласно решение от 23.02.2023 г. на Централната избирателна комисия.