0

Е страдната прима Камелия Тодорова и китаристът на ФСБ, Обичайните заподозрени и още 7 групи Иван Лечев се подписаха под писмо срещу генералния директор на БНТ Емил Кошлуков.

Те го изпратиха в Съвета за електронни медии с мотиви по процедурата за избор на нов шеф на телевизията, а сред останалите имена са режисьорите Маргарита Младенова, Иван Добчев и Галин Стоев, актьорите Васил Василев – Зуека и Снежана Петрова, оперните прими Дарина Дакова и Александрина Пендачанска и други. Интелектуалците са представили систематизирани данни и факти, юридически обосновани, за зависимостите на Кошлуков от трети лица, за компрометиращите действия, които са извършени по време на управлението му, за уронването престижа на обществената медия чрез следването на тенденциозна и политически пристрастна програмна и съдържателна политика на медията и за липсата на обществено доверие и признание към него, респективно към БНТ и работещите в нея служители.

Решаващото заседание на СЕМ предстои в четвъртък и на него подалите сигнала очакват преценката на органа да е именно за неизслушване на кандидата Кошлуков поради липса на необходимите дефинитивни условия, съгласно формулираните в Закона за радио и телевизия.