0

3781 украинци са наети по трудов договор у нас към 30 май. Това сочат данни на Националната агенция по приходите, предоставени на „Телеграф“.

От тях 528 лица са с двойно гражданство, 226 са с издаден номер от МВР, 346 са с издаден служебен номер от НАП, а 2681 са с издаден номер от Държавната агенция по бежанците.

В България пребивават и други украински граждани - над 100 000, за които информация има ДАБ. Тя има ангажимента да изпраща към НАП данните на лица с временна закрила в България във всеки един момент, когато има готовност за това, а тези данни се отразяват веднага в системата на приходната агенция. 

След като постъпят в системата, правата на тези лица се приравняват с правата на здравноосигурените, разясняват от приходното ведомство.

Оферти

Данни от платформи за обяви, с които работодатели търсят работна ръка сред украинците у нас, показват, че най-много оферти към момента има за заетост в областта на туризма.

Хотели предлагат сезонна работа за чистачи, готвачи, сервитьори, бармани, камериерки. По принцип те поемат и настаняването и изхранването на работниците си.

Добра реализация украинските бежанци могат да намерят и в сферата на услугите. Вече има много салони за красота, в които работят украинки като фризьорки, маникюристки, козметички.

Агенцията по заетостта пък прави всяка седмица анкети за нагласите на бежанците за работа и нагласите на работодателите за наемането им.

Последните данни сочат, че 71% от бягащите от войната украинци са готови да започнат работа веднага. 17% са отговорили, че ще почнат да работят в период от 1 до 6 месеца. 9% са готови да се цанят на пазара на труда, ако има осигурена грижа за децата им.

Офис

Най-голям процент от бежанците са изявили желание да работят като офис секретар - 26%. На второ място като желана позиция е администратор в хотелиерството с дял 24%.

Голям е интересът и към работа за камериерки, посочена от 22% от анкетираните.  Да работят в заведения за хранене и развлечения са готови 18% от бежанците.

Работодателите пък търсят да наемат украинци за позиции най-вече в областта на индустрията, туризма и търговията, сочи анкетата на АЗ.

11 276 от украинците, бягащи от войната, са потърсили съдействието на бюрата по труда. Същевременно близо 2000 работодатели са потърсили услуги от Агенцията по заетостта за наемане на украински граждани. 

65% от анкетираните украинци са с висше образование, 32% са със средно. Заявените потребности на работодателите са най-вече за работници със средно образование - 28%.