0

- Г-жо Милова, колко паяци работят в града? Достатъчни ли са?

- Всеки ден средно по 17 специализирани автомобила за принудително преместване тип „паяк“ излизат на работа. Няма еднозначен отговор на този въпрос. Ако следим само броя на жалбите и сигналите, които получаваме за неправилно паркиране и нарушения, те са много малко. От друга страна, „паяците“ често допринасят за допълнителни задръствания, най-вече по малките улици в града. А и не можем да „залеем“ града с тях. Това не е и финансово изгодно. Ето защо ние използваме редица други механизми, чрез които контролираме реда в столицата. Знаете, че нашите екипи от инспектори от „Служба за контрол“ работят активно. Налагането на санкции чрез фиш има доста силен ефект. Работим усилено и за превенция на нарушенията.

- Обмисля ли ЦГМ да увеличи броя им?

- Към настоящия момент не сме предвидили купуването на нови специализирани автомобили. Имахме идея да закупим 3 специализирани автомобила за принудително преместване, тип „репатрак“, с които може да се преместят едрогабаритни ППС и които са по-маневрени от наличните паяци, но в момент на криза и недостиг на средства отложихме реализирането й за по-късен етап.

- Предстои ли разширяване на някоя от зоните?

- През миналата година имаше обсъждане за разширение на зелена зона в район „Триадица“ и район „Възраждане“, но така и гражданите не стигнаха до консенсус.

- Какво показва статистиката за 2022 г. - расте ли броят на нарушителите?

- Расте броят на гражданите, които са непримирими към нарушителите. Мога да кажа това на база на жалбите и сигналите, които получаваме. ЦГМ не води статистика за броя на нарушенията в града, имаме справка за броя на наложените глоби. Нетърпимостта на града към онези, които нарушават правилата, е чудесен знак, защото ни дава посока на работата и убеденост, че с общи усилия ще успеем да намалим броя на тези, които не зачитат правилата.

Броят на наложените глоби с фиш средно на месец за 2022 г. е около 6500, който е с около 45% повече от предходната 2021 г., но е в резултат на увеличения брой служители, които имат правомощия да контролират неправилно паркираните ППС съгласно ЗДвП. Репатрираните автомобили през 2022-ра са 30 800, но са 4000 по-малко от 2021 г. За сметка на това обаче почти с толкова са повече преместените автомобили.

- Каква е практиката при преместване на неправилно паркирани коли?

- Практиката е да съдействаме с паяците за преместване на автомобили при мероприятия на Столичната община или на държавни институции, както и при ремонти, миене на улици и рязане на клони. Тук съм длъжна да кажа, че все още като граждани се учим, че при подобни дейности като миене на улици, почистване и т.н. трябва да съдействаме. Много време, енергия и най-вече пари на града, на всеки от нас се губят по време на миенето на улиците, когато водачите просто оставят автомобилите на улицата и не се интересуват повече. Вярвам, че тази активност, която вече е налице, при сигналите за нарушения ще стане активност и тогава, когато ние лично можем да помогнем да ни бъде по-чисто, по-уютно, да се включим. За съжаление сега информацията за почистването и миенето, която се разпространява, просто се пренебрегва и се налага с часове да местим автомобили с „паяци“. Това е сериозен ресурс и пак казвам, плаща го всеки от нас.

- Извършва ли се контрол по кварталите след 20 часа?

- Да, след 20 часа имаме „паяк“, който работи при проблеми, включително и такива по трасетата на обществения транспорт, както и при нарушения при паркоместата за хора с увреждания.

- Може ли ЦГМ да санкционира и наказва водачи, паркирали в зелени площи, в паркове и пр.?

- Паркирането в паркове, градини, детски площадки, съгласно чл. 15, ал. 7 от ЗДвП е забранено и в този смисъл службата за контрол при ЦГМ има компетенциите да налага санкции. Правим го.

- Има ли глоби, отменени от съда? Какъв е броят им?

- Глобите с фиш не могат се обжалват директно в съда. В случай на постъпило възражение срещу наложена глоба с фиш се съставя акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който наказващият орган издава наказателно постановление, което вече може да бъде обжалвано в съда. Към настоящия момент нямаме данни за отменено наказателно постановление.

- ЦГМ имаше програма за изграждане на тротоари - каква е равносметката до момента и какво предстои?

- От 2017 г. до 2019 г. дружеството ни е ремонтирало тротоарни пространства по 17 улици в зоните за почасово платено паркиране, възлизащи на около 15 000 кв. м. През 2018 г. бяха изразходвани 158 000 лв. за ремонт на тротоарни площи, а през 2019 г. - 1 980 000 лв. През 2022 г. ЦГМ пое ангажимент при наличие на финансов ресурс да реинвестираме 30% от средствата, получени от заплащането на винетните стикери за локално платено паркиране. Ремонтирахме две малки пространства в кв. „Яворов“ и пътната настилка в пространства в район „Триадица“, представляващи „кални точки“. Всеки момент ще започне ремонт и на места за паркиране в район „Възраждане“ на ул. „Димитър Петков“ между ул. „Д-р Калинков“ и ул. „Три уши“. За тази година планираме да продължим с ремонтите, като местата ще определяме съвместно с районните кметове в зависимост от необходимостта и от финансовите ни възможности. Размерът на инвестициите пак ще е до 30% от приходите от локалното паркиране.

- Големият проблем - липса на паркинги - какво се случва по тази тема и какво да очакваме през тази година?

- ЦГМ управлява и стопанисва пет подземни паркинга, ползващи се и за буферни, в които се предлага услугата „Паркирай и пътувай“ (паркинги на метростанции „Джеймс Баучер, „Цариградско шосе”,„Бели Дунав” (МС2 ІІ), район „Надежда”, паркинг на метростанция „Бели Дунав” (МС2 ІІ), район „Връбница” и подземен паркинг „Стадион Васил Левски”), както и четири обществени наземни паркинга в централната градска част (паркинг при НДК, паркинг „Шандор Петьофи“, паркинг „Хемус“, паркинг при х. „Шератон“) и два в кв. „Надежда“ и кв. „Сухата река“. Паркингът в кв. „Надежда“ бе построен от ЦГМ ЕАД и открит през 2021 г. В централната част на града ни, както и по кварталите има множество и частни обществени паркинги, но въпреки това те не са достатъчни.

- Това на практика какво означава?

- Част от изброените паркинги не се ползват от достатъчен брой граждани, така че да не остават свободни паркоместа. Показателен е примерът с паркинг „Цариградско шосе“, който е с 1253 места, а запълняемостта е не повече от 40%. Този паркинг е буферен и на него се предлага услугата „Паркирай и пътувай“, но за съжаление голяма част от водачите на автомобили, които влизат в София през бул. „Цариградско шосе“, предпочитат да го подминат и да паркират в центъра срещу заплащане на зона или в нарушение, за да избегнат плащане. Паркинг „Бели Дунав“ откъм район „Надежда“, който разполага с 349 паркоместа е със запълняемост до 60%. Преди няколко месеца Съвета на директорите на ЦГМ ЕАД гласува намаляване на цената на месечен абонамент на тези два паркинга от 120 на 90 лв. с цел да привлече повече клиенти. На паркинг „Бели Дунав“ все пак имаше ефект, увеличиха се месечните абонаменти, но все още остават свободни места.

През 2023 година с решение на СОС беше обявен конкурс а отдаване под наем за срок от 10 г. на паркинг в жк „Люлин“, като се предвижда за 40% от паркоместата да се ползва услугата „Паркирай и пътувай“. ЦГМ ще участва в конкурса.

- Как и възможно ли е да се реши въпросът с недостига на паркоместа?

- Както вече казах, в жилищните квартали е налице необходимост от проучване на свободните пространства - общинска собственост, за обособяване на допълнителни места за паркиране и за изграждане на паркинги. Именно във връзка с възможностите да се увеличат паркоместата в зоните е и съвместната ни работа с районните кметове да ремонтираме такива площи общинска собственост.

Това е тя:

Родена е в София.

Завършва Френската гимназия, а след това и магистратура по финанси в Университета за национално и световно стопанство

Преди да постъпи в ЦГМ, в продължение на 25 години работи в сферата на банковото дело в едни от най-големите банки в страната, на различни длъжности - от обслужване на ключови клиенти до заместник-директор на дирекция

Участва в преговорите за преструктуриране на външния дълг на страната след обявяване на мораториум върху обслужването му през март 1990 г.

Директор на дирекция „Паркиране и мобилност“ към „Център за градска мобилност“ ЕАД е от 2011 г., а от aвгуст 2016 г. е и член на Съвета на директорите на дружеството. Милова е и заместник-председател на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност