0

Л инията на бедност в България през 2023 г. ще бъде 504 лева. Това реши служебният кабинет на днешното си заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Така стойността ѝ ще се повиши с 91 лева или с 22% в сравнение с настоящата 2022 г. 

Това е най-големият ръст на линията на бедност за последните десет години, уточняват от кабинета.

Новото равнище на показателя цели да компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо тази, определена с изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. 

Увеличаването на стойността ѝ ще доведе до повишаване на социалните помощи по Закона за социално подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението.

Темата за линията на бедност беше акцент и на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество от миналата седмица. Участниците в тристранката се обединиха около тезата, че последиците от COVID-19 и от ръста на инфлацията са част от предпоставките, които налагат определяне на нов размер на линията на бедност за страната.