0

С редно по 10 и 15 лева ще възстанови „Топлофикация София“ на всеки абонат, който има да доплаща за миналия отоплителен сезон, съобщиха от дружеството за „Телеграф“.

Причината е, че при изготвянето на фактурите на 9 юли е начислено 20% ДДС върху сумите за плащане, а с актуализацията на бюджета то беше намалено на 9 на сто. 

От дружеството съобщиха, че са намалили с под 1% общата сума за доплащане по фактурите заради коригираното ДДС, което влезе в сила от 9 юли.

Намаление върху сумата за доплащане са получили над 200 000 битови и стопански клиенти, обясниха от дружеството.

Така например абонат, който първоначално е получил сметка от 471 лева при начислено 20% ДДС, след корекцията сумата за доплащане е намалена с 43 лева. 

Поправка получават само потребителите, които имат сума за доплащане, предупреди “Топлофикация”.  Абонатите с реална месечна сметка, с дистанционни уреди или визуални, които се отчитат всеки месец,  нямат изравнителни сметки. 

Документи

Част от потребителите освен месечната фактура за топла вода за август ще получат данъчен документ за корекцията, което е нова фактура, и кредитно известие само за разликата между прогнозно начислената енергия и реално потребената, обясниха от топлофикация. 

Абонатите, които са погасили сумата за доплащане по изравнителната сметка с 20 вместо с 9 процента ДДС, ще имат сума за възстановяване, която ще им бъде прихваната от следваща сметка. 

Заради корекциите във връзка с ДДС промяната се прилага нов срок за доброволно плащане, считано от датата на издаване на фактурата.

Ако потребителят не си е  платил част или цялата изравнителна сметка с прогнозните месечни фактури през сезона, на него от 14 септември му се начислява наказателна лихва.