0

- Г-н Алексaнян, как ще посрещнете днешния празник на буквите, създадени от светите братя Кирил и Методий?

-  Нека уточним. Светите братя Кирил и Методий, покровители на Европа, са създали глаголицата. След това по заръка на българския цар покръстител – свети цар Борис, техните ученици Климент, Наум, Ангеларий я преработват в съвременната форма на кирилица. И това става в Плиска. Свети Климент дава името кирилица на преработената азбука в чест на своя учител Кирил. Така че този празник аз го приемам не само като празника на Кирил и Методий.

- Кого още трябва да почитаме на този ден?

- Според мен на 24 май трябва да почитаме и свети цар Борис, Климент, Наум, Ангеларий, както и други български просветители. В нашия музей, който е единственият в света, посветен на кирилицата, освен 30-те каменни букви от свещената азбука, монументалните паметници на светите Кирил и Свети Методий и царя покръстител, своето достойно място заемат над 20 български творци - от Паисий Хилендарски, Патриарх Евтимий, Иван Вазов, Захарий Стоянов, Пейо Яворов, Христо Ботев, Никола Вапцаров, Христо Смирненски до Николай Хайтов, Любен Дилов, Петя Дубарова, както и световни класици, творили на кирилица. Поредният бюст в Алеята на писателите, писали на кирилица, бе поставен миналата година. Той е на основоположника на съвременната монголска литература Дашдоржийн Нацагдорж, самата творба е дело на световноизвестния скулптор Санчирболд Ганхуягийн и е дар от монголското посолство у нас в София.

Каква е програмата за празника?

Както всяка година, днес ще се стекат хиляди хора от цялата страна, за да почетат делото на светите братя Кирил и Методий. Ще бъдат поднесени венци, ще запалим традиционния огън на знанието. Ще бъде изпълнена и посветената на Двора на кирилицата песен от хор  „Славянски звън“.

- Очаквате ли чуждестранни гости?

- Очакваме голяма група българи от Тараклийска област в Молдова.

 - Ще поканите ли специални гости?

-  Ние винаги каним всички – пращаме покани и в парламента, и в различни министерства. Всеки път каним и министъра на културата, но не отговарят на нашите покани. На 2 май 2020 г. отбелязахме 5-годишнината от създаването на комплекса. Получихме поздравления от министрите на културата на други държави, но в България не ни забелязват. Даже когато идват чуждестранни делегации, много често в тях са включени министри на културата. Аз съм арменец и посрещам тези официални лица, които ми казват: „Благодарим на българите“. От управлението на българската държава няма кой даже да изслуша благодарностите. Това е парадоксално и говори за отношението на държавното ни управление към културните ни ценности.

Това трябва да се промени. Всички, на които сме показали и разказали фактите, са ги разбирали и приемали и вече се отнасят с уважение както към България, така и към българския народ. Не съм получавал досега някаква помощ и подкрепа от официалните институции - нито материална, нито морална.

Защо Плиска има такова значение за вас?

Плиска има особено място в българската история. Тя е била четвърти по големина град в средновековна Европа - 24 кв. км. Париж тогава е бил само 4 кв. км. Тя е не само първата, но и най-дълго просъществувалата столица на България – 212 г. Преслав е държавен център само 78 години, Велико Търново – 206, а София е столица от 1879 г. Днес Плиска се е свила до един малък град, за който се говори и се прави много по-малко, отколкото заслужава. Тук е българската сила, българският дух. Плиска не е само мястото, на което Аспарух забива меча си и казва: „Тук ще бъде България!“, не е само мястото, на което е прието християнството за официална религия от свети цар Борис Покръстител в 865 година, чийто ден - 2 май - трябва да стане официален празник. Тук е мястото, където е създадена кирилицата и първата книжовна школа. Кирилицата е български културен феномен в световен мащаб и ние трябва да говорим за това да го пропагандираме по света. Но затова трябва да се възстанови първопрестолна Плиска. Тя може да стане както религиозен център, имайки предвид, че е християнска столица, така и културен. Както казваше Вазов: „И ний сме дали нещо на света“.

-  Как ви дойде идеята да създадете този културен комплекс?

- Не знам – сигурно е от Господ. Но този двор не е само мой, защото кирилицата не е само моя. Аз съм само пазител на буквите. Азбуката е създадена от българи, погрешно е наречена славянска, защото тя е надхвърлила славянския свят. Много мюсюлмани, будисти и представители на други религии използват кирилицата. Така че ние трябва да им обясним откъде е тръгнала, какви божествени хора са били първоучителите и всеки, който пише на кирилица, било той българин или друг по народност, трябва да се гордее със своите първоучители. И ако се гордее, той няма как да не приеме добре България и българина, който да погледне с други очи.

 -  Защо буквите са свещени?

- Защото това е християнска азбука. Те са създадени, за да може с тях да се напише Библията. Затова са святи. И са създадени от светите Седмочисленици. И като добавим и цар Борис, стават 8 светци. Паисий Хилендарски пише: „Латиницата създадоха езичници, а кирилицата – светци.“ Никой не знае кой е създал гръцката азбука, кой е създал латиницата. Има спекулации, че не е правилно азбуката да се казва кирилица. Тя трябва да се казва точно така, защото свети Климент такава я е създал. И така трябва да бъде, защото ако наречем кирилицата българска азбука, утре руснакът ще каже: „Значи моята е руска“. Трябва говорим истината. Кирилица е българска дума, най-святата българска дума. Това е български патент, защото такова окончание руснаците нямат. Ако беше на руски, щеше да е „кириловка“.

- Колко хора по света я ползват днес?

- Около 500 милиона души. Има погрешно мнение, че са 300 милиона, но това не е вярно. Само в бившия Съветски съюз бяха 300 милиона души. В много провинции в Китай, като Манджурия, милиони хора перфектно говорят руски и съответно ползват кирилица. И като добавим и студентите от т.нар. Трети свят, които и учеха в България и в СССР, стават около 500 милиона души.

-  Как приемат чужденците Двора на азбуката?

-. Аз съм посрещал и мюсюлмански, и будистки делегации на откриването на Двора на кирилицата. Всички те идваха със свои министри и ми казваха: „Благодарим на България и на българския народ“. Бяха много доволни, че техни писатели стоят на българска земя. По този начин аз исках да ги събера в едно семейство и всички да могат да изразят на едно място своето уважение към България. Всяка от 30-те букви в Двора на кирилицата има свое лице, създадено чрез специални символи. Всяка буква има свой символ, който се стараехме да е разбираем и за останалите народи, не само за българите. Всички букви са направени в Армения, каменно резбовани, около 500 кг тежат и са много изкусни. Всяка буква, освен че е свещена, е произведение на изкуството. Нито една не прилича на друга със своите орнаменти. Отделно паметниците на писателите са направени от най-добрите скулптори, които са от една националност със съответния творец. По такъв начин ние показваме не само литературата на всеки народ, но и скулптурната му школа.

- Дворът съществува вече 8 години.

- Да, за това време вече сме се прочули на много места, даже през 2020-а ни поканиха в далечна Якутия, за да ни връчат държавна награда за принос в укрепването на дружбата между народите.

- Имате ли чувството за удовлетвореност от създаденото от вас?

- Всичко е в Божиите ръце. Направил го е Господ, а не аз. Делото е голямо, то е над човешките възможности. Кой съм аз - един обикновен човек като всеки друг.

- Как виждате бъдещето на двора?

Блестящо. Господ и всички светци просветители бдят над него. С тяхна помощ той ще стане културен център на всички народи от кирилския свят, които ще го посещават и ще са обединени от духовността.

- Вие все още нямате български паспорт?

Преди три години бях предложен да получа българско гражданство, но не стана. Очевидно някой се дразни от това, което правя. Не че ми трябва. Пък и какво значение има - Христо Ботев и Васил Левски, като са били с паспорти на Османската империя, да не са били турци?

Това е той:

Роден е през 1971 г. в тогавашна съветска Армения
 От 1993 г. живее в България

- През 2018 г. е награден с Почетен знак от Народното събрание за опазване на културното наследство

 - През 2019 г. получава Почетен знак на Община Горна Оряховица за принос в духовния живот

- През 2020 г. получава Държавна награда от президента на Република Якутия (Саха) за укрепване на дружбата между народите

- Същата година е удостоен със званието „почетен гражданин” на град Плиска