0

- Г-жо Матева, вече сме в предизборна кампания. Какви бяха основните предизвикателства пред ЦИК при организирането на вота 2 в 1?

- Няколко са предизвикателствата. За първи път ще гласуваме едновременно в два вида избори, които се произвеждат по пропорционална изборна система, като се гласува и с преференции. Показахме двете бюлетини. Тъй като те си приличат, за да улесним избирателите, решихме хартиените бюлетини да са с различен цвят на мастилото. Основното предизвикателство за избирателите е да разберат изискването за уседналост, за да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент (ЕП). Започнахме разяснителна кампания за това много преди насрочване на тези избори, много преди издаването на указа на президента. Пояснявахме, че българските избиратели трябва да направят проверка какъв настоящ адрес имат регистриран в националната база данни за населението, която се поддържа от Главна дирекция ГРАО. След като изборите бяха насрочени за 9 юни, изискването, за да имат право да гласуват за евродепутати, е избирателите да имат регистриран настоящ адрес в България или в друга страна от ЕС към 9 март 2024 г. А иначе изискването към избирателите и за двата вида избори е да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да имат навършени 18 г. към датата на изборите.

Росица Матева

 Росица Матева
Крум Стоев

- Чисто организационно от страна на ЦИК имаше ли нещо, което ви затрудни повече, отколкото на други избори?

- Доста от решенията, които приехме, бяха общи и регламентираха условията и реда и за двата вида избори. Други решения за всеки от изборите, например за регистрацията на кандидатите приехме отделни решения за двата вида избори. Документите за регистрация на кандидатски листи за ЕП се подават в ЦИК, а за национален парламент – в РИК. Едновременно с това ЦИК организира нови и частични избори на 23 юни. На няколко места има избори за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства. Независимо че са местни, новите и частичните избори са с различни срокове. На практика ние работим едновременно с три хронограми в момента. Наистина е предизвикателство, но се справяме.

- Казахте, че това са два вида избори с преференции. Именно тяхното отразяване в протоколите създава проблеми. В тази връзка обсъждате ли в ЦИК опростяване на протоколите или друго улеснение за членовете на секциите?

- Образците на секционните протоколи са приети от ЦИК преди около 15 дни и са публикувани на интернет страницата на ЦИК. Опростени са, както бе и на местните избори. ЦИК реши в секциите, където ще се гласува едновременно с хартиени бюлетини и машини, данните от двата вида избори да не се сумират. Това важи и за двата протокола – и за ЕП, и за НС. Протоколите ще са в две части. В първата ще се установи резултатът и ще се запишат данните от гласуването с хартиени бюлетини, а във втората – тези от машинните бюлетини. Това достатъчно улеснява процеса. Ако членовете на СИК проявят желание, посетят обученията, прочетат методическите указания и внимателно прочетат указателния текст под всяка графа в протоколите, няма да допуснат грешки. Така ще ги попълнят спокойно и бързо. Предстои да публикуваме на нашата страница електронен протокол, за да могат да се упражняват. Ще публикуваме и няколко тестови варианта с възможни грешки и начини за отстраняване. Отново ще публикуваме и тестови варианти кои бюлетини са действителни и кои не. Надяваме се и самите членове на секционни комисии да проявят активност. Предстои да приемем и методическите указания. При спазването на всички указания на ЦИК не виждам причина протоколите да не се попълнят правилно. Това ще улесни процеса при предаването на резултатите в изчислителните центрове при РИК, респективно в ЦИК, където ще има повторно въвеждане на данните.

- Тъй като ще има два пъти отчитане на преференциални гласове, изчислявали ли сте колко ще се удължи работата на секциите при обработката на резултатите?

- Съобразяваме това. Когато има два вида избори на една и съща дата, особено когато и двата са с преференциално гласуване, ще има някакво удължаване на процеса. Предприемат се всички необходими действия, така че резултатите от изборите да бъдат обявени в срок от ЦИК.

Секциите ще трябва да борят повече преференции и отчитането ще отнеме повече време.

 Секциите ще трябва да борят повече преференции и отчитането ще отнеме повече време.
Крум Стоев

- Споменахте различните условия към избирателите и по-специално изискването за уседналост от 3 месеца за евроизборите. Очаквате ли да има объркване от тяхна страна, да не са проверили къде е настоящият им адрес и да искат да гласуват?

- Това е въпрос и на обучение, и на работата на СИК, защото тези избиратели в страната, които нямат да имат право да гласуват за ЕП, ще бъдат в списъка на заличените лица, т.нар. забранителен списък. В методическите указания на ЦИК подробно е описано при какви условия такъв избирател може да бъде изключен от него и да бъде допуснат да гласува. Един от начините е да му бъде издадено удостоверение от общинската администрация. Желателно е членовете на секционните комисии да прочетат методическите указания предварително, а не в изборния ден, когато възникне такъв казус.

- Очаквате ли по-големи опашки в секциите в страните извън ЕС, където има големи български общности? Там за евродепутати ще може да се гласува само в посолствата ни, а извън тях само за НС.

- Не очакваме, защото не всички имат избирателни права за членове на ЕП. Това се установява и от броя на потвърдените заявления от българи в чужбина. Четири или пет пъти по-висок е броят на заявленията за гласуване за народни представители за сметка на тези за ЕП. В страните извън ЕС ще имат право да гласуват лица с избирателни права и за двата вида вот. Сред тях са тези, които са служители на държавата в дипломатическите ни мисии, както и българи, които са били командировани там в деня на вота.

- ЦИК вече стартира и разяснителната кампания. Обикновено проблем при избирателите е неправилното попълване на хартиените бюлетини – отбелязване само на преференция без глас за партия. Планирате ли да обърнете по-голямо внимание на това?

- Нашата разяснителна кампания стартира 5 дни след насрочването на вота. Ще разчитаме на медиите, за да достигне до широк кръг избиратели. Досега тя бе насочена основно към разясняване кой има право да гласува. Сега усилията ще се насочат към това как гласът на избирателите да бъде действителен.

- Вече е ясно как ще изглеждат екраните на машините и още в началото ще трябва да изберем в кой вид вот ще участваме. Ако избирател междувременно размисли, ще може ли да получи нова карта и да гласува за другия вид избори?

- Не. Избирателят отива веднъж в секционната комисия и гласува един път. В тези секции, където може да избира дали да пусне хартиена бюлетина, или да гласува с машина, трябва да заяви кой от начините предпочита. Заставайки пред устройството, трябва да реши още на първия екран дали ще гласува само за ЕП, само за НС или и за двата избора. Да го потвърди на втория екран. След това не може да се връща назад.

- Т.е избирателят трябва да отиде с ясно съзнание за кой вот ще пусне бюлетина?

- Да. Хубаво е да знае и как – дали с машина или хартия. Хубаво е да знае и номера на партията или коалицията, които желае да подкрепи. С тези данни може да се запознае пред изборното помещение. Там винаги се поставят образци на бюлетини. Там са и листите с имената на кандидатите, за да знае в кръгчето с кой номер да гласува с преференция, ако желае. Избирателят трябва да бъде информиран, за да направи своя избор.

- Какво е другото важно нещо, което избирателят трябва да знае за гласуване с машините?

- Нищо повече и нищо по-различно от това, което е се е случвало на изборите през последните три години. Най-важното е избирателят да знае, че на първия екран трябва да избере за кой вид избор желае да гласува. Ако желае да гласува и за двата, да маркира и двата, за да може да даде гласа си.

- Хартиените бюлетини ще са с различни цветове на гърба и на лицевата страна. Защо се спряхте на син и зелен, а не на друг цвят, и доколко това наистина ще улесни гражданите?

- Смятаме, че по този начин ще ги улесним. За първи път има интегрална бюлетина с различен цвят на мастилото на лицевата страна. Преценихме, че ако в различен цвят остане само полиграфическата защита на гърба на бюлетината, няма да улесним избирателя. Когато вземе двете бюлетини, те ще са абсолютно идентични. Разликата ще е само в надписа за кой избор са и в броя на кръгчетата с преференциите, тъй като при избора на народни представители за различните райони има различен брой преференции поради различния брой мандати. Когато и на лицевата страна бюлетините са отпечатани с различни цветове, смятаме, че избирателят не само няма да бъде затруднен, а ще бъде улеснен. Цветовете ни бяха предложени от печатницата на БНБ и решихме, че тези два цвята са достатъчно различими.

- Има ли някаква символика в синьото и зеленото?

- Не сме търсили символика, но общо взето синьото е цветът на знамето на ЕС, а зеленото е цветът на хубавата ни природа.

- Общественият съвет изпрати до ЦИК становище с препоръки. Кои от тях сте склонни да приемете и смятате, че са резонни?

- Общественият съвет към ЦИК беше поканен на среща с комисията, за да направи свои предложения. Становището, което бе пратено и до медиите, бе по-скоро с пожелателен характер. На тази среща изяснихме някои въпроси и очаквахме да получим конкретни предложения, но до момента не сме получили такива.

- Обмисляте ли конкретни инструкции за параваните или по-подробни указания за видеонаблюдението в секциите, защото това бяха част от идеите на обществения съвет?

- ЦИК прие решение, в което по предложение на МС определи приблизителни размери на параваните за гласуване, които по указания от МС ще се осигурят от общинските администрации. ЦИК приема и решение, с което определя условията и реда за видеонаблюдението и видеозаснемането. В методическите указания много подробно е описано как трябва да бъдат поставени камерите. Не сме получили конкретни предложения от обществения съвет в какво да се изразяват тези указания към членовете на СИК и как по-различно от досега да обясним на секционната избирателна комисия по какъв начин да борави с телефона, така че да се вижда цялата повърхност на масата, на която се работи и се отчитат резултатите? Онези секционни комисии, които не се справиха добре, са много малко. От 10 000 секционни комисии, в които имаше видеонаблюдение, само десетки бяха тези с проблеми. Останалите няколко хиляди се справиха чудесно с работата си и трябва да им благодарим.

- Ще предвидите ли повече обучение за членовете на секционните комисии?

- РИК обучават секционните комисии и се надяваме наистина да бъдат направени реални присъствени обучения, а не само онлайн. От своя страна ЦИК прави всичко необходимо, за да има все повече разяснителни и обучителни материали за онези членове на СИК, които желаят да се обучават и сами.

- Печатницата на БНБ осигури за този вот правилния размер шпула за хартиените ролки за машините. Това означава ли, че на този вот няма да има т.нар. бели бюлетини или проблеми с принтера на устройствата?

- Проблемът с т.нар. бели бюлетини е въпрос на софтуер, а не е свързан с хартията или размера на шпулата. Тя ще бъде половин инч, затова Печатницата на БНБ инвестира в закупуването на нова машина. Бяха нужни няколко месеца, за да бъде произведена и доставена. Още през месец април получихме информация, че за предстоящите избори ще се използва новата машина за разролване на ролките с хартията, предназначена за устройствата за гласуване. Независимо че досега шпулата беше един инч, Печатницата на БНБ подготвяше така ролките с хартията, че тя да отговаря на изискванията на производителя и да няма проблеми с гласуването с машини.

- Още не е обявена обществената поръчка за отпечатването на хартиените бюлетини. Имате ли прогнозна стойност колко ще струват те?

- Вече е обявена и прогнозната стойност е посочена в решението. Хартиените бюлетини задължително се отпечатват и доставят от Печатницата на БНБ, защото така е записано в Изборния кодекс (ИК). Провеждането на обществена поръчка е формална процедура. ЦИК има препоръка към законодателя ИК да бъде променен в тази част. След като изпълнителят е определен в ИК, няма смисъл да се провежда обществена поръчка. Но докато това не се промени, ще го правим.

- Същото не важи ли и за обработването на данните от вота от „Информационно обслужване“?

- Точно така.

- Какъв е призивът ви към избирателите на този вот и каква кампания очаквате?

- ЦИК призовава избирателите да проверят дали имат избирателни права и за изборите за членове на Европейския парламент, след което да гласуват. Очакваме толерантна кампания, насочена към избирателите, без да се уронва доброто име на кандидатите и без да се нарушават добрите нрави.

Това е тя:

- Магистър по право, завършила е Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“

- От 1993 г. до момента е адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия

- От 2014 до 2019 г. е член на ЦИК

- От 2020 до 2021 г. - член и председател на Обществения съвет към ЦИК

- От май 2021 г. досега – зам.-председател и говорител на ЦИК