0

„Топлофикация София“ започна плановите ремонти и проверки на топлопреносната мрежа. Шест жилищни квартала ще бъдат на студен душ или на електрически бойлер в следващите дни. За профилактика е спряно подаването на топла вода към жилищните сгради в първи микрорайон на жк „Люлин“, където профилактиката ще продължи до 26 май включително. 

От 8 часа до 17,30 ч. на 25 май спира топлоподаването към жк “Захарна фабрика“ заради необходимостта от наложителни ремонтни дейности на газопреносната мрежа на „Овергаз“.

На 29 май ще бъде спряно подаването на топла вода към 6-и микрорайон на жк „Люлин“ за планови ремонти по топлопроводната мрежа. Студеният душ ще продължи до 2 юни включително. От 9 часа на 5 юни до 17 ч. на 10 юни без топла вода ще бъдат в жк “Надежда“ - 3-та, 5-а и 6-а част.

В жк „Надежда“ на студен душ ще бъдат бл. 423 до 463, улица „Екзарх Стефан“ 101 и улица „Бели Дунав“ №2.

Два блока  с номера 12 и 13  ще останат на студен душ на улица „Свобода“. Спира се топлоподаването и до улица „Дилянка“, номера  14 и 20, и ДКЦ 24. За 6-те дни  ще се извърши ревизия на главен топлопровод и на съоръженията към него и ще се подмени спирателната апаратура.