0

С редно по 140 лева е втората пенсия, която се плаща до живот на първите пенсионери, излезли в заслужен отдих след септември миналата година. Това сочат резултатите от дейността на допълнителното пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2022 г., публикувани от Комисията за финансов надзор. Общо 3908 са лицата с втора пенсия към 31 март. От тях 463-ма получават доживотна пенсия. А 3445 са хората с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

Платено

През първото тримесечие на 2022 г. са изплатени 196 хил. лв. лева за пенсии, което прави средно по 141 лева на месец, разпределени на 463 лица. 2 милиона и 41 хиляди лева пък са платени под формата на разсрочени плащания. А 10 000 лева са преведени на наследници на лица, получавали разсрочени плащания. Резултатите, обявени от КФН, потвърждават наблюденията на самите пенсионно-осигурителни дружества, че повечето хора предпочитат да получават парите си разсрочено, и то за сравнително кратък период.

Общо 3 901 359 лица, родени след 1960 г., продължават да се осигуряват в универсалните пенсионни фондове за втора пенсия, която допълва тази от НОИ. Средно те имат по 4212 лева по партидата си. Мъжете разполагат с по-голяма сума – средно 4398 лева, срещу 4013 лева, които имат жените.

Спад

Заради спада на фондовите борси, където се влагат част от парите на осигурените лица, обаче спестяванията за старини в частните фондове се топят. Инфлацията пък постоянно обезценява това, което е натрупано по партидите.

Само за три месеца нетните активи на фондовете са се свили от 19,557 млрд. лв. към края на миналата година до 19,230 млрд. лв. Намалението е с 327 милиона лева. На годишна база обаче – в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., активите са със 7,77% нагоре благодарение на положителните резултати, отчетени преди срива на финансовите пазари в началото на тази година.