Т ото печалби, тираж №3

„6 от 49“: Числа – 7, 8, 18, 33, 38, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 15 по 2466,60 лв., 4 – 601 по 68,00 лв., 3 – 12 443 по 5,30 лв. ДЖАКПОТ: 5 904 177,95 лв.

„6 от 42“: Числа – 3, 17, 18, 25, 26, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 1874,00 лв., 4 – 347 по 43,20 лв., 3 – 5657 по 3,80 лв. ДЖАКПОТ: 460 329,89 лв.

„5 от 35“: I теглене: 7, 20, 24, 32, 34. Печалби: 5 – 2 по 13 829,30 лв., 4 – 321 по 112,40 лв., 3 – 9070 по 6,20 лв. II теглене: 16, 19, 22, 25, 27. Печалби: 5 – 3 по 9219,50 лв., 4 – 253 по 142,60 лв., 3 – 7721 по 7,30 лв. 

„Тото джокер“: Позиции – 1, 4, 9; Цифри – 9, 9, 0. Печалби: 3 – няма, 2 – 540 по 81,20 лв. ДЖАКПОТ: 43 847,25 лв.

„Зодиак“: Числа - 3, 16, 18, 36, 50; Зодия 7 – Везни. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 2 по 500,00 лв., 3+1 – 24 по 100,00 лв., 3 – 258 по 10,00 лв., 2+1 – 324 по 5,00 лв., 1+1 – 1749 по 1,50 лв., 2 – 3546 по 0,80 лв., 1 – 1690 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 29, месец 7, дата 26, ден 7. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – няма, IV група – 2 по 137,30 лв., V група – 1 по 274,50 лв., VI група – 8 по 27,50 лв., VII група – 11 по 25,00 лв., VIII група – 13 по 16,90 лв., IX група – 51 по 6,50 лв., X група – 75 по 5,10 лв., XI група – 85 по 5,20 лв., XII група – 245 по 2,20 лв., XIII група – 541 по 2,10 лв., XIV група – 1367 по 1,40 лв., XV група 2462 по 1,30 лв. ДЖАКПОТ: 13 107,34 лв.