0

П адналите значителни валежи през изтеклия седемдневен период рязко увеличиха почвените влагозапаси в 50 cm и 100 cm слой, съобщиха от Секция „Агрометеорология“ при НИМХ.

На отделни места в северозападните, централните и южните райони (Н. село – 55 l/m², Видин - 79 l/m², Плевен - 53 l/m², Кърджали - 66 l/m², Сливен - 55 l/m²) са измерени количества, близки до месечните норми за май, които преовлажниха площи със земеделски култури.

И през следващия период до 16 май агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Отново се прогнозират валежи със стопанско значение и високи нива на влагозапасите в 100 cm почвен слой – над 85% от ППВ.

Норми

Развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове при средноденонощни температури, близки до климатичните норми за първата половина на май. През периода при пшеницата в полските райони ще протича цъфтеж, оплождане и формиране на зърното. При слънчогледа и царевицата ще се наблюдава листообразуване.

Очакваните валежи през периода ще създават условия за повишаване на инфекциозния фон от гъбни патогени: кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши, сиво гниене по ягодите, струпясване и брашнеста мана по семковите овощни видове, ръжди (кафява, жълта) и септориоза по пшеницата и др. При лозата ще се наблюдава отделяне на реса - критична фаза за заразяване с мана и оидиум.

Житни

През периода посевите със зимните житни култури трябва да се обследват за вредители: житна дървеница, житна пиявица, и при численост над прага на икономическа вредност е необходимо при първа възможност да се извърши третиране. При лозата трябва да се следи за появата на гъсениците от първото поколение на шарения гроздов молец и за повреди от акари (жълт лозов акар).

През периода не се изключва вероятността за локални градушки. Засегнатите от градушка култури при първа възможност трябва се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване на риска от вторични зарази с патогени.