0

Н а 9 август Църквата почита паметта на Свети апостол Матия. Той бил родом от Витлеем и произлизал от Юдовото племе. Отначало принадлежал към числото на седемдесетте по-малки апостоли, за които се казва в Евангелието: "Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град" (Лук. 10:1). След възнесението на Иисус Христос всички апостоли прекарвали в Йерусалим, очаквайки слизането на обещания Свети Дух. Тогава апостол Петър представил двама от седемдесетте Христови ученици - Юст и Матия, за да допълнят чрез жребий 12-о число на апостолите Христови след отпадането на Юда Искариотски: "Ти, Господи, Който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама едного, когото Си избрал да приеме жребия на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място! И хвърлиха за тях жребие, и жребието се падна на Матия; и той биде причислен към единайсетте апостоли" (Деян. 1:24-26).

Съдба

След слизането на Светия Дух апостолите хвърлили жребий, за да определят кой в коя страна да отиде, за да проповядва Евангелието. На свети Матия се паднала Юдея, където той ходел по градовете и по цялата страна и благовестявал за явилото се в Христа Иисуса спасение на света. Но той проповядвал името Господне не само сред юдеите, но и сред езичниците на Сирия и Мала Азия.

Чудеса

Преданието говори, че Свети Матия благовестил Христа дори и в Етиопия. Там претърпял множество различни мъчения: влачили го по земята, подлагали го на побой, повесили го на стълб, като стъргали тялото му с железа и го опалвали с огън. Но Свети Матия мъжествено и с радост понасял тези мъчения.

В Македония езичниците го хванали и го заставили да изпие отрова, която лишавала човека от зрение. Но свети Матия не претърпял никаква вреда и дори изцелил ослепелите от нея повече от двеста и петдесет души, като възложил ръцете си върху тях и призовал Христовото име.

Анан

След това Христовият апостол отново се върнал в Юдея и обърнал мнозина от Израилевите синове към Господа Иисус Христос. Там юдейски първосвещеник бил Анан, който били върл гонител на християните. Именно той заповядал да хвърлят от покрива на храма Свети апостол Яков, брата Господен. Той заповядала да заловят апостол Матия и след като останал безсилен да обори словата, с които светецът защитил Христова вяра, заповядал да го пребият с камъни. Това станало през 63 г.

Станал невидим за преследвачите си

В друг езически град, където поискали да заловят светия апостол, го търсели в продължение на три дена: свети Матия, въпреки че ходел сред тях, бил невидим за тях. След това светият апостол се явил пред издирващите го езичници и доброволно се предал в ръцете им. А те го вързали и го затворили в тъмницата, но там му се явил в сияйна светлина Господ. Той го освободил от оковите и отворил вратите на тъмницата. Неколцина души от народа, невярващи в чудото, се изпълнили с ярост и поискали да го убият. Но внезапно земята се разтворила и ги погълнала. Всички останали били обхванати от ужас, обърнали се към Христа и се кръстили.