0

Х отелите ще са новата мишена на инспектори, проверяващи уреждането на авторските и сродните права на музикални и аудиовизуални произведения, към Министерство на културата. Контролната кампания е за публично изпълнение на музика, като от ведомството осведомяват, че е планова за годината.

Хотелите ще са новата мишена на инспектори, проверяващи уреждането на авторските и сродните права на музикални и аудиовизуални произведения, към Министерство на културата. Контролната кампания е за публично изпълнение на музика, като от ведомството осведомяват, че е планова за годината.

Хотелите ще бъдат проверявани по отношение на предаваните телевизионни програми, както във фоайетата, така и в отделните стаи. Лицензирането на музикалното съдържание ще бъде контролирано в търговски, хранителни и развлекателни обекти. От културното министерство предупреждават, че изброените ще бъдат поставени във фокус, но не изчерпват всички места, които могат да бъдат проверени.

При констатиране на нарушения ще бъдат образувани административнонаказателни производства. „Напомняме, че установената в закона улеснена процедура по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателните постановления по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) не позволява укриването на нарушителите и осуетяването на административнонаказателната отговорност.“

Припомняме, че при последната акция на Министерство на културата от есента на миналата година масово бяха открити нарушения на Закона във фризьорските салони и фитнесите. Тогава инспекторите не налагаха глоби, вместо това раздаваха разпоредителни протоколи. По данни от ведомството тогава кампанията е имала за цел да увеличи осведомеността на собствениците на търговски и туристически обекти. Това бе причината и документът да не водеше до директна санкция, като вместо това приканваше ползвателите да уредят правата.