Здравното министерство предложи за обществено обсъждане промени в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Целта е от 1 май да отпаднат окончателно хартиените рецепти за медикаменти по лекарско предписание. Те ще бъдат заменени с електронни. Фармацевтите подкрепят промяната, но лекарите и някои пациентски организации се обявиха против (виж становището на БЛС в карето). В мотивите на МЗ обаче се посочва, че с въвеждането на е-предписанията ще се осигури прозрачност. Общественото обсъждане е отворено до 26 април.

Без паника! В електронната рецепта няма нищо сложно.

Не е необходимо да разполагате със знания и технически умения, да притежавате смартфон или интернет. За пациента не се променя нищо. Дори напротив, процедурата се улеснява, защото няма да е необходимо да пазите хартийката с предписаните от джипито лекарства. Още от 1 юни миналата година медикаментите по лекарско предписание, които се поемат напълно или частично от НЗОК, са на е-рецепти. Над 13 милиона такива вече са изпълнени. Целта на предстоящата промяна е хартиените рецепти изцяло да отпаднат и лекарите да издават само електронни. Пътят на пациента обаче не се променя по никакъв начин. Независимо дали сте хронично болни и посещавате личния лекар, за да ви предпише редовната терапия, или пък сте с вирус и имате нужда от медикаменти за симптоматично лечение, процедурата е една и съща.

Защо се въвежда?

Електронната рецепта е неизменна част от т.нар. електронно здравно досие. С нейното интегриране ще може да се проследяват назначените и приемани терапии, както и ефективността от лечението. Освен това ще се покаже при какви диагнози – каква терапия се назначава и съобразена ли е тя със съответните фармако-терапевтични ръководства. Друго предимство е, че въвеждането й може да спомогне за предотвратяване на злоупотреби, като закупуване на медикаменти по лекарско предписание без наличието на рецепта или пък нерационална употреба на лекарства. В сайта на здравната каса ще можете да проверите историята на изписаните ви лекарства, кой ги е назначил и в кои аптеки са изпълнени. Намалява се и шансът за допускане на грешки, тъй като предписанието е в печатен формат, а не ръкописно.

Какво трябва да направя?

За пациентите промяна няма, обясниха от здравното министерство пред „Телеграф“. Трябва да посетите общопрактикуващия ви лекар, който през компютъра си ще генерира вашата рецепта. Това отнема само няколко минутки, не повече от написването на хартиена рецепта. След това трябва да отидете в избрана от вас аптека. Там само с ЕГН-то ви фармацевтът ще провери назначеното лечение. За улеснение е добре да знаете и на коя дата е издадена рецептата, т.е. деня, в който сте посетили личния си лекар и е проведен преглед. Когато се касае за медикаменти за хронични заболявания, в е-рецептата се отбелязва, че тя ще важи например за 3 месеца. Останалите предписания са еднократни. Ако обаче имате изписани 6 лекарства и в дадената аптека не са налични всички или пък се продават на по-висока цена, можете да посетите и други обекти, откъдето да купите останалите медикаменти. Не е задължително цялата рецепта да бъде изпълнена в една аптека. Ако пациентът е трудноподвижен или не се чувства добре, негов близък може да вземе лекарствата му, като отново за целта ще се изисква ЕГН на пациента и датата на прегледа.

Може ли фармацевтът да предложи заместител?

При хартиените рецепти често се случва в аптеката да нямат наличен конкретен медикамент, но да ни предложат негов заместител или т.нар. генерик. В електронните рецепти ще трябва изрично да се посочи от лекаря, че позволява генерична замяна. Ако това не е упоменато, фармацевтът няма да има право да предлага друго лекарство. Вие обаче можете да помолите личния си лекар да не изписва медикамента по търговско наименование, а по т.нар. международно непатентно наименование. Това ще даде възможност на фармацевта да предложи алтернативни лекарствени продукти.

Ако няма ток?

За издаването на електронните рецепти е необходимо както личните лекари, така и аптеките да са снабдени със софтуер и да разполагат с интернет. Предвидена е обаче възможност, когато няма ток, лекарят да може да издаде електронно предписание в офлайн режим в собствения си софтуер. С идването на тока предписанието автоматично ще се изпрати в Националната здравно-информационна система. Освен това се предвижда да бъде създадено и специално приложение, което да може да се инсталира на таблет или смартфон, което също разрешава проблема с евентуални прекъсвания на тока. Що се отнася до аптеките – всяка от тях е задължена да регистрира и отчита извършените от нея продажби, които се осъществяват чрез аптечен софтуер, поради което спирането на електричеството води до невъзможност за извършване на продажба. За да осигурят непрекъснатост на работния процес, голяма част от аптеките са снабдени с аварийно захранване.

Ще важат ли старите бланки?

В Преходните и заключителни разпоредби на проекта е предвидено издадените до 1 май 2022 г. рецептурни бланки да се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока за тяхната валидност, който в общия случай е до 6 месеца. Това означава, че ако например през април сте взели хартиена рецепта, която е за многократно отпускане на лекарства, тя ще бъде приемана в аптеките до изтичането на нейната валидност. Предписанията, издадени от 1 май нататък обаче, ще бъдат само електронни. В хартиен формат ще останат единствено зелените и жълтите рецепти, които са под специален режим. За тях на този етап не е предвидено да бъдат заменени от електронен вариант.

БЛС иска и двата варианта

Българският лекарски съюз (БЛС) се обяви против окончателното отпадане на хартиената рецепта. В становище на съсловната организация, изпратено до здравния министър проф. Асена Сербезова и председателя на здравната комисия доц. Антон Тонев, се посочва, че това нарушава правата на пациентите и лекарите. „БЛС изразява своята голяма тревога от така предложеното изменение. Професията на лекарите, за разлика от тази на магистър-фармацевтите, е много по-динамична, включително от гледна точка на мястото и продължителността на нейното осъществяване – докато магистър-фармацевтът работи на точно определено място в точно определена част от денонощието, то лекарската професия се отличава с това, че се упражнява денонощно и нерядко извън лечебните заведения. С цел да се осигури право на медицинска помощ на населението лекарите имат право да осъществяват прегледи и съответно да назначават лечения, независимо от мястото на извършването им – осъществяването на спешна медицинска помощ в дома на пациента, домашни посещения, консултации на обществено място, налагани от състоянието на пациента, консултации в лечебно заведение между операциите, в които е взел участие лекарят и пр. Към настоящия момент в подобни ситуации, които са ежедневни, ако се въведе изцяло електронният ред за предписване на лекарствени продукти, ще настъпи парадокс, при който лекарят ще прегледа пациента, но няма да има възможност да му назначи лечение“, се посочва в становището. От БЛС посочват, че останалите държави в ЕС са възприели хибридната система за издаване на рецепти, т.е. там е въведен електронният формат, но е запазен и хартиеният. Именно за това настояват и лекарите, които са категорично против окончателното премахване на хартиените бланки. Зад това становище застанаха и някои пациентски организации.