0

П о 179 лева ще получават учителите за всеки разработен от тях електронен урок, който бъде одобрен и публикуван за общодостъпно ползване в платформата "Дигиталната раница". Досега тази сума беше 160 лева. Това стана известно на работна среща между експерти от Министерството и образованието и науката , и Регионалните управления по образованието, посветена на "Дигиталната раница", която се изгражда по проекта "Образование за утрешния ден" на Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съобщиха от МОН.

Към момента почти всички дейности по изграждането на единната безплатна електронна платформа за обучение са приключили. Необходимо е обаче тя да бъде "напълнена" с допълнително съдържание - онлайн уроци, упражнения, тестове, създадени и споделени от самите учители. Засега в "Дигиталната раница" има около 250 разработени от преподаватели и одобрени за общо ползване електронни уроци. Повечето от тях са за началeн образователен етап - от първи до четвърти клас. Нужно е обаче да се генерира по-голям обем такова образователно съдържание и за прогимназиален, и за гимназиален етап. По тази причина се увеличава и заплащането за учителите, които създават подобно съдържание.

При разработването на уроците учителите имат възможност да използват огромен обем от вече налични в платформата електронни ресурси - изображения, интерактивни презентации, анимации, 3D модели, видео клипове и други. Освен това предстои верифициране на вече създадени уроци по време на пандемията от КОВИД-19, които са били ползвани от учителите тогава.

Всеки учител може да разработи дигитален урок и да го предложи за национално одобрение, като няма ограничения за броя уроци, които всеки преподавател създава.

"Дигитална раница" е специалнa платформа на Министерството на образованието и науката, която учителите и децата могат безплатно да използват на адреса https://edu.mon.bg/. Достъпът до нея се осъществява чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).