0

М инистерството на образованието и науката не обсъжда и не подготвя въвеждането на изпит в детската градина, се казва в прессъобщение на ведомството.

В момента в детските градини ежегодно и във всяка възрастова група се проследяват постиженията на децата в началото и в края на учебното време, съответно 15 септември и 31 май.

ВХОД ЗА УЧИЛИЩЕ: Изпити и за 6-годишните!

Най-често за проследяване постиженията на децата и за определяне на училищната им готовност в детските градини се използва игровия подход, а инструментите за това освен играчки са и различни изображения на конкретни ситуации.

Един пример би могъл да бъде детето да намери и да опише къде се намира дадена играчка. За същия въпрос може да бъде използвана и картинка, на която е изобразена аналогична ситуация.

Това се случва в рамките на ежедневните занимания на децата, без самите те да знаят кога учителят прави тази проверка, заявяват от МОН.

СЛЕД УЧЕНИЦИТЕ: Извиняваме и децата в градините по семейни причини до 15 дни!

Към момента всеки учител може да избере по какъв начин и с какъв инструмент да направи това.

МОН планира разработването и прилагането на единен инструмент за проследяване на постиженията на децата за всички детски градини, но той няма да бъде под формата на изпит и по същество ще запази и сегашния модел на работа – под формата на игра и без децата да разбират, че се проверяват техните знания и умения. 

Срокът за изработване на такъв единен инструмент за всички детски градини е до 2027 г, след което учителите ще започнат да го прилагат.

Дългият срок е необходим, за да бъдат предприети всички необходими подготвителни дейности, включително и широко професионално обсъждане и апробиране на инструмента, заявяват още от министерството.

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: Миски четат приказки!

Новият инструмент по същество няма да промени нищо за децата, но ще даде възможност за съпоставимост на резултатите между различните институции, завършва позицията.