0

Р егионалният министър Иван Шишков смени началника на Дирекцията за национален строителен контрол. Мястото на Лиляна Петрова, назначена от бившия вицепремиер и строителен министър Гроздан Караджов, заема временно Деляна Панайотова, досегашен заместник- началник на Дирекцията.

Арх. Панайотова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003 г. Има почти 20-годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава и значителен опит в администрацията. Работила е в Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община. Била е главен архитект в община Хасково. Заемала е длъжността началник на РДНСК Хасково и заместник-началник на ДНСК.