0

Ф инансовият ресурс, осигурен за втората програма за безплатно саниране, е три пъти по-малко, отколкото е необходим, ако трябва да се обновят всички сгради, кандидатствали досега. Това става ясно от данни, предоставени на „Телеграф“ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За първия етап на втората програма, при който санирането е със 100% безвъзмездно финансиране, са кандидатствали 3068 жилищни сгради чрез сдружения на собственици. Те са предложили проекти на обща стойност от 3 972 426 084 лева с ДДС. Но осигуреното безвъзмездно финансиране от ЕС е на обща стойност 1 129 881 600 лева, тоест повече от 3 пъти по-малко.

Източник

За втория етап на програмата средствата ще бъдат осигурени от Плана за възстановяване, а собствениците ще съфинансират 20% от стойността на предложените проекти. Бюджетът възлиза на 282 470 400 лева с вкл. ДДС, като от строителното министерство уточняват, че сумата е към настоящия момент. По този етап още се набират кандидати, като приемът на проекти ще продължи до 16 януари 2024 г.

Собствениците в жилищните сгради нямат или разполагат с ограничен финансов ресурс за тяхното енергийно обновяване и разчитат основно на 100% безвъзмездно финансиране, коментираха от МРРБ пречките пред санирането. Спирачка се оказала и инфлацията, която вдигнала цената на строителните материали и труда. Проблем е липсата на достатъчно и квалифицирана работна ръка, което бавело санирането. Собствениците не контролират изпълнението на проектите и проблемите в санирането лъсват късно, обясниха от МРРБ.

Както „Телеграф“ писа, макар санирането на парче да е забранено от няколко години, до момента няма нито един глобен за това нарушение.

Програми

МРРБ изпълнява в момента две програми за енергийна ефективност на многофамилни сгради. Първата се намира в заключителен етап. 1950 жилищни сгради са санирани напълно безплатно за собствениците и са въведени в експлоатация към 31 юли 2023 г. Регионалното министерство вече е изплатило за подновяването им 1 961 351 795 лева, а осигурените средства са 2 млрд. лева. Утвърденият финансов ресурс по програмата ще е достатъчен за завършване на 1970 жилищни сгради.

2022 сдружения на собственици (респективно жилищни сгради) са сключили договори за целево финансиране. След анализ е установено, че общият бюджет от 2 млрд. лева е недостатъчен за цялостното завършване на всички сгради със сключени договори за целево финансиране. Затова се търсят варианти за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за останалите 44 жилищни сгради, обясниха от ведомството.