0

Б азираната в Сан Франциско компания Petra твърди, че разработеният от нея нов безконтактен робот за термично пробиване може да издълбае най-твърдата скала на Земята, която обикновено унищожава сондажно оборудване, толкова бързо и евтино, че може да направи много подземни инфраструктурни проекти икономически осъществими. Роботизираната полуавтономна система наречена Swifty, може да издълбава тунели с диаметър 46-152 см през всякаква геология, разбивайки скалата посредством изключително висока температура високо налягане, които овъгляват скалата и тя се разпада.

Основаната от предприемача Ким Ейбрамс компания Petra, е демонстрирала възможностите на робота, като Swifty е пробил дупка с дълбочина 6 метра и диаметър 60 см със скорост от 2,5 см в минута, през сиукс кварцит (Sioux Quartzite), който в интервю за CNBC, Ейбрамс описва като „най-твърдата скала на земята... по-твърда от синия гранит ... вида скала, която обикновено трябва да бъде взривена.“ Компанията казва, че робота използва комбинация от дистанционно управление и машинно зрение, както и, че това е първият робот за изкопаване на микро тунели, който може да се върне в собствения си тунел. С цена от 30 до 90 процента по-евтина от конвенционалните безизкопни методи, робота предоставя достъп до райони  с непробиваеми до сега скали, От Petra казват, че новата технология е много по-икономически приложима за правителствата и общините да прокарват жизненоважни енергийни и комуникационни кабели под земята, където са защитени от вандализъм, горски пожари, силни ветрове и други. Тук може да видите технологията в действие.

Източник: Petra