0

П рез октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми и валежи около и под нормите за месеца.

В началото на октомври прогнозираните наднормени температури, с максимални стойности до 30-32°С, ще ускорят процесите на зреене при късните сортове овошки и грозде, ще бъдат предпоставка за формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури.

Промяна

След относително сухото и топлото за сезона време през втората половина от първото десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. През този период се прогнозира съществено понижение на минималните температури, условия за образуване на слани в котловините и във високите полета, което ще налага своевременно прибиране на зеленчуковите култури подлежащи на осланяване (домати, пипер).

Валежи

В края на първото и началото на второто десетдневие се очакват валежи със стопанско значение, подобрение на влагозапасите в горните почвени слоеве и на условията за провеждане на сезонните почвообработки. Засушаването в края на лятото и началото на есента на много места в страната, с изключение на югоизточните райони, забави провеждането на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. По тази причина в голяма част от полските райони са пропуснати агротехническите срокове, през септември, при сеитбата на зимна рапица. През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25.X - в Южна България, а в края на месеца – по Черноморието.

Житни

През повечето дни от втората половина на октомври началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви ще протича при наднормени топлинни условия. В средата и в края на третото десетдневие се прогнозира вероятност за валежи, подобрение на влагозапасите в 50 см почвен слой и на условията за развитие на зимните житни култури. В края на октомври при пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите: поникване и листобразуване (1-3 лист).

Опасност от полска полевка за есенниците

Прогнозираните топлинни условия през октомври, около и над нормата, са предпоставка за увеличение популацията на полската полевка – един от опасните вредители при есенниците. В края на месеца есенните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна своевременна растителнна защита. (отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите).

Пръскаме ябълки и круши с карбамид

В ябълковите и крушовите насаждения в началото на листопада, след прибиране на плодовете, се препоръчва пръскане на овошките с 5% разтвор от карбамид. С това третиране се ограничава заразата от струпясване.

При костилковите овощни видове срещу бактериалното изсъхване, къдравостта по прасковата, сачмянката и ранното кафяво гниене по кайсията, черешата и вишнята, след масовия листопад, трябва да се извърши пръскане с 2% бордолезов разтвор.