0

Е дин от аргументите на атеистичната пропаганда по времето на комунизма беше липсата на материални свидетелства за описаните в Библията събития. Но през последното столетие от Светите земи излизат все повече и повече доказателства за истинността на Светото писание, превърнало се днес в своеобразна „карта“ за библейските археолози. Техните открития непрекъснато потвърждават евангелските разкази.

Класически пример за това е къпалнята „Витезда” в Йерусалим, където Христос е извършил едно от най-известните си чудеса – изцелението на разслабления (парализирания - б.р). На този момент е посветена Четвъртата неделя след Възкресението, която тази година се пада на 7 май.

Разкопки

До XIX век не е имало археологически доказателства за подобна къпалня, така че скептиците са използвали това като доказателство, че разказът на евангелист Йоан е измислен. През 1888 г. при строителни работи близо до църквата “Света Ана”, разположена в североизточната част на Йерусалим, били открити останките на древна църква. Под нея имало една крипта, чиято северна стена била разпределена на пет части, наподобяващи сводове.

Върху тази стена можели да се видят и следи от стара фреска, изобразяваща ангел, който раздвижва вода. Строителите веднага решили, че по този начин техните предци са отбелязали мястото на легендарната къпалня „Витезда“.

Банята Витезда днес.

 Банята Витезда днес.

Извършените под криптата разкопки сензационно потвърдили хипотезата. Там било открито стълбище, което водело към водоизточник с пет тесни арки по северната стена на криптата.

Овчите врати

Строителството на банята е датирано през VIII век преди Христа. Тя се намирала около северната стена на Йерусалим, при „Овчите врати“, през които минавали към храма жертвените животни и където е бил разположен пазарът на животни.

Днес „Овчите врати“ се отъждествяват с вратите на свети първомъченик и архидякон Стефан в днешната мюсюлманска част на Йерусалим. Там е имало голям водоем с правоъгълна форма и размери 150 на 50 метра, разположен между два резервоара. Местните жители араби го наричали „Биркет - Израил“. От западните му стени са съхранени развалините на две арки, които могат да съответстват на упоменатите от евангелист Йоан.

Има и версия, че библейската „Витезда“ всъщност е „Водоема на Девата", който се намира в Кедронската долина.

Кедронската долина, където е Водоемът на Девата.

 Кедронската долина, където е Водоемът на Девата.
wikimedia.org

В него според преданието е имало движение на водата, появяващо се три-четири пъти през седмицата.

Свидетелства

Витезда се споменава в Четвъртата книга царства (4 Цар. 18:17). За къпалнята Евсевий Кесарийски пише следното: „Витезда това е басейн в Йерусалим, или Овчия, който в древността е имал пет басейна.

Басейнът Биркет Израел.

 Басейнът Биркет Израел.
fineartamerica.com

Един от тях се пълни с дъждовна вода, а другите имат червена на цвят вода, защото, както говорят, са били ползвани за измиване на жертвите, и затова се нарича Овчият, заради жертвите“. Разказът на Евсевий Кесарийски се повтаря от Йероним Стридонски.

Писанието

Според Евангелието на Йоан водата от банята се е считала за чудотворна, защото ангел Господен идвал в къпалнята и раздвижвал водата, и който първи влезел в раздвижените води, оздравявал от болестта, от която страдал. Там имало и един парализиран, който стоял до басейна 38 години.

Чудото в събота скандализира юдеите

Чудото на Иисус се случило в ден събота, което скандализира юдеите. Според стария закон последен ден от еврейската седмица е събота. На този ден евреите отбелязват седмия ден от Сътворението, на който според Тората, Бог си е починал, след като е сътворил света за шест дни. По тази причина евреите не работят на този ден. Именно за това и вършенето на чудеса тогава се смятало за грях. Ето какво разказва евангелист Йоан:

„Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: да, господине; но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг слиза преди мене. Иисус му казва: стани, вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота. Поради това иудеите думаха на изцерения: събота е; не бива да си дигаш одъра. Той им отговори: Който ме изцери, той ми рече: вземи одъра си и ходи. Попитаха го: кой е Човекът, който ти рече: вземи одъра си и ходи? Но изцереният не знаеше кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място.

След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.

Човекът отиде, та обади на иудеите, че Иисус е. Който го изцери. Затова иудеите гонеха Иисуса и търсеха случай да го убият, задето вършеше това в събота. Иисус им думаше: Моят Отец досега работи, и Аз работя. Но затова иудеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен Богу. " (Йоан 5:6-18)