К нигата "Изчезналите университети. Въведение към една социология на неуспеха" от Пепка Бояджиева и Цочо Бояджиев проследява провалените проекти на европейските университети и анализира причините за "изчезналите университети", които са социален феномен в историята на Европа, разказват издателите от университетското издателство "Св. Климент Охридски".

Книгата "Изчезналите университети. Въведение към една социология на неуспеха" от Пепка Бояджиева и Цочо Бояджиев проследява провалените проекти на европейските университети и анализира причините за "изчезналите университети", които са социален феномен в историята на Европа, разказват издателите от университетското издателство "Св. Климент Охридски".

По думите им книгата може да се мисли като подбудител за бъдещи проучвания, отварящи дебат върху историята на неуспеха и върху университетското образование.

Бояджиева е професор в Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките. Тя е почетен професор по социология на образованието в Университета на Нотингам и член на редакционния съвет на изданието на международната социологическа асоциация "Изследвания в международната социология", а също и на Международното списание за учене през целия живот. Нейните интереси са в областта на образованието с акцент върху висшето образование и социалната справедливост, образователните неравенства, ученето през целия живот и преходите от училище към заетост.

Цочо Бояджиев е сред водещите български учени хуманитаристи, основоположник на философската медиевистика в България. Преподава история на античната и средновековната философия в СУ "Св. Климент Охридски". Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (Лувен) и на Европейската академия на науките и изкуствата (Виена). Автор е на редица студии и монографии, учебни помагала, съставил е няколко антологии и сборници с философски текстове. Учредител е на Института за изучаване на средновековна философия. Превежда от латински, старогръцки и немски.