0

П оевтиняване на природния газ с 12% през март предлага "Булгаргаз" на Комисията за енергийно и водно регулиране.

От внесеното в енергийния регулатор заявление става ясно, че през март синьото гориво може да струва малко повече от 62,40 лева за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

През февруари КЕВР отново прие по-ниска цена на синьото гориво за настоящия месец - с 6% надолу в сравнение на януари. Сега мегаватчас струва 71,08 лв./MWh, без таксите и налозите.

Окончателно решение за цените на газа ще бъде взето на 1 март от КЕВР.