0

О мбудсманът Диана Ковачева сезира председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов заради жалби на граждани срещу "Електрохолд Продажби" EАД, съобщиха от пресофиса на обществения защитник. За проблема „Телеграф“ сигнализира още преди 10 дни.

ПОРТФЕЙЛИТЕ ОЛЕКВАТ: Енергото ни щави с 2 лева застраховка

Гражданите се оплакват, че без тяхното знание и съгласие при заплащане на месечната сметка за използваната електроенергия през касите на EasyPay или FastPay им се удържа месечна вноска от 2 лева по застраховка "ЕлектрозаЩИТа". Проблемът е, че хората разбират за това едва след като са си платили задължението.

Проверка

Ковачева настоява пред председателя на КФН да бъде извършена проверка по компетентност на дейността на "ЗД Евроинс" АД и "Електрохолд Продажби" EАД във връзка със застраховката "ЕлектрозаЩИТа".

Омбудсманът подчертава, че от сайта на "Електрохолд Продажби" ЕАД е видно, че "ЕлектрозаЩИТа" e доброволна имуществена застраховка, която осигурява покритие на щети върху битови електроуреди, предизвикани от късо съединение, токов удар и пренапрежение в електрическата мрежа вследствие на мълния. Според обществения защитник в сайта на дружеството е посочено още, че "ЕлектрозаЩИТа" е съвместен продукт на "ЗД Евроинс" АД и "Електрохолд Продажби" EАД и е предназначена само за битовите потребители на "Електрохолд Продажби" EАД.

Справка

При справка в сайта на застрахователното дружество в раздел "Информационни документи за застрахователни продукти" се установява обаче, че няма публикувани такива за застраховка "ЕлектрозаЩИТа". Общественият защитник обръща внимание, че съгласно Общите условия застрахователят ЗД „Евроинс" АД сключва със застраховащия "Електрохолд Продажби" EАД договори за застраховане на битови електроуреди, които се намират в недвижим имот със съответната точка на доставка, във връзка с който има сключен договор и клиентски номер за продажба на електрическа енергия със застраховащия.

Условия

Диана Ковачева допълва, че за прекратяването на застрахователното покритие на сертификата се посочва, че същото може да стане в деня на заплащане на първа вноска - на касата в същия офис на платежния оператор, в който е извършено плащането, а във всички останали случаи - като се подаде писмено уведомление до застрахователя, считано от датата на изтичане на месеца, за който е платена вноска от застрахователната премия. Омбудсманът е категорична, че такова поведение на монополист е недопустимо.