0

Д опълнителна застраховка за повредени уреди вследствие на инцидент, който не е по вина на енергото. Новата услуга, която е по желание, се предлага от дружеството, което обслужва Западна България - „Електрохолд Продажби“. За да бъде активирана, абонатите трябва да плащат допълнително 2 лева месечно заедно със сметките си. За това сигнализираха читатели на „Телеграф“, които заедно с фактурата са получили и предложението за застраховка. 

В информацията пише, че застраховката е "доброволна“ , но при плащане на фактура за ток касиерка взела от клиент 2 лева, като му обяснила, че е задължителна, разказа читателят. След като се информирал подробно, че е по желание, се върнал на касата, където платил и си поискал парите, защото не искал да се застрахова допълнително. 

Допълнително 

Новата застраховка се прави в „Евроинс“, чийто собственик е „Еврохолд“, обясниха от енергодружеството в отговор на „Телеграф“. В случай че потребителят желае да защити уредите в дома си, може да плати една месечна вноска, с което ще активира покритието, посочиха от енергото. При сключване на полицата енергото се ангажира да покрива вреди на битови електроуреди вследствие на късо съединение, токов удар и индукция от електрически ток в електроразпределителната мрежа, в случай че настъпилите вреди не са по вина на електроразпределителното дружество.

Застраховка ЕлектрозаЩИТа е доброволна имуществена застраховка и не е обвързана с потреблението на електрическата енергия, но за удобство е създадена възможността месечната премия да се заплаща заедно със сметката за ток. 

Задължение

Според енергийното законодателство ЕРП-та и електроенергийните доставчици са длъжни да поправят електроуреди, повредени при токов удар по вина на енергото, или да им възстановят парите за нови. В такива случаи клиентът трябва да подаде жалба в търговски център на Електрохолд и при доказана вина на дружеството то изплаща обезщетение, обясниха от компанията. В случай че се докаже, че повредата не е по вина на дружеството, обезщетението се покрива от застраховката. Тоест тя дава допълнителна възможност на потребителите да застраховат битовите си електроуреди. 

В средата на април влизат в сила новите общи условия на енергото на Западна България. Всеки потребител, който иска да продължи да получава хартиена фактура, трябва да го заяви изрично  в търговски център на Електрохолд. Необходимо е да се попълни заявление, което ще бъде приложено към всички хартиени фактури през следващите три месеца.