0

К омисията за защита на потребителите стартира масирани проверки във връзка с началото на летния туристически сезон. Целта е да се гарантира на туристите, че заведенията за хранене,  местата за настаняване и предоставяните услуги отговарят на условията, съобщиха от КЗП

По време на кампания „Лято 2023“ ще бъдат проверявани места за настаняване с определена категория 3, 4 и 5 звезди и прилежащите заведения за хранене и развлечения. В хода на инспекциите, освен спазването на изискванията на Закона за туризма, се следи, събира и анализира информация с цел преценка дали потребителите получават пълна, вярна  информация, която по начина на представяне не е заблуждаваща, уточниха от Комисията. От там добавиха, че преди или в хода на извършваните проверки на туристическите обекти се проверяват и сайтовете им, както и налични данни за тях в интернет пространството. Целта е да се гарантира, че потребителите получават верни данни за вида и категорията на туристическите обекти, както и по отношение на предоставяни услуги, условия, местонахождение и др. въз основа, на които ще направят избор и ще вземат решение за покупка.

Ще бъдат проверявани и морските плажове. При тях се следи за спазване на задълженията на стопаните им, които са уредени в приложимата законова уредба и договорите за концесия и наем. Проверките на плажните ивици ще бъдат редовни и извънредни и ще продължат през летните месеци. Създадена е и организация, за да се реагира на постъпили сигнали през целия сезон и по цялото Черноморие. Регулярно проверките ще обхващат всички морски плажове, а тези, на които са установявани чести нарушения, ще бъдат под специален мониторинг.