0

М инистър-председателят Димитър Главчев назначи със своя заповед Таня Михайлова и акад. проф. Николай Витанов за заместник-министри на образованието и науката, съобщиха от Министерски съвет. 

Популярният медик акад. проф. Николай Витанов, който по време на COVID – пандемията беше в Националния оперативен щаб (НОЩ), е член на Българската академия на науките от 2021 г. От 2015 г. до 2023 г. е заместник-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Научните му интереси са свързани с квантовата информатика, квантовата механика, квантовата оптика, компютри, сензори и др.

Таня Михайлова е дългогодишен учител по общотехническа и професионална подготовка и настоящ директор на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" в София.

Била е заместник-министър на образованието и науката от 2017 г. до 2021 г.