0

З апочна извозването на БТР-ите за Украйна. Първият бронетранспортьор беше изкаран от базата на Главна дирекция „Жандармерия” и натоварен на платформа, за да бъде оставен на жп гара Нови Искър.

В края на ноември 2023 г. депутатите решиха да приемат законопроект за ратифициране на Споразумението между МВнР на България и Министерството на отбраната на Украйна за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника. БТР-ите, които трябва да бъдат изпратени, са общо 110. Пратката е в помощ на страната, която е обект на инвазия от страна на Русия.

БТР-60ПБ, предоставени на Украйна, бяха в състава на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ на МВР. Тя е наследник на бившите Вътрешни войски, създадени след 9 септември 1944 г. с цел справяне с безредици и тероризъм вътре в страната. Съществуват от 1948 до 1961 г., когато са закрити. След началото на т. нар. Възродителен процес с решение Б-№4 на Политбюро на ЦК на БКП от 15.01.1985 г. Вътрешни войски отново са създадени в състава на МВР и участват активно във Възродителния процес. Точно тогава те получават въпросните БТР-60ПБ. През 1997 г. с новия Закон за МВР, Вътрешни войски са преименувани на „Жандармерия“.