0

Б авят изплащането на стипендиите на ученици, завоювали първите три места на олимпиади, конкурси или състезание. „Телеграф“ сигнализира образователното министерство за проблема, а оттам ни казаха, че се чака решение на Министерския съвет. С него служебният кабинет отпусна 327 780 лв. за стипендии на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища. Със средствата се осигурява финансово стимулиране на 304 ученици от общински образователни институции, седем на деца от частни училища и 105 на таланти от държавни училища. През 2024 г. досега са постъпили 98 искания за предоставяне на стипендия от ученици от държавни училища, финансирани от МОН и от частни училища, класирани по раздел II на Програмата на мерките през 2024 г.

Средства

На 43 общини ще бъдат преведени общо 225 585 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общински училища. За учениците от седемте частни училища в София, Добрич и Русе се отпускат 4860 лв., а по бюджета на МОН за изплащане на стипендии на ученици от държавни училища са преведени 97 335 лв. На въпрос на „Телеграф“ защо се забави изплащането, от образователното ведомство обясниха, че такива стипендии се отпускат от министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта на ученици от държавни и частни училища или от кмета на съответната община. Оттам добавиха, че в едномесечен срок се подава искане за отпускане на стипендията, а съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби исканията се разглеждат в срок  от 10 дни след края на всяко тримесечие.

Размер

От просветното ведомство уточниха за „Телеграф“, че стипендията за закрила на деца с изявени дарби е в размер на 1620 лв. и се изплаща в рамките на 12 месеца по 135 лева. Учениците, които са спечелили медали по-рано през 2024 г., предстои да получат със задна дата наведнъж своите стипендии до момента, след което ще продължат да ги получават ежемесечно.  Стана ясно още, че с промени ще се премахне изискването дете да се откаже от стипендията си за успех в училище, за да получи тази за отлично представяне на олимпиада или състезание.