0

150 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат за получат районните администрации към Столична община. При това няма да се изисква финансиране от страна на собствениците. Това предвижда съвместен доклад за енергийна ефективност, внесен от столичния градоначалник Йорданка Фандъкова и кмета на район „Слатина“ Георги Илиев.

Да кандидатстват за повишаване на енергийната ефективност ще могат сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост. 

„Остават още три комисии и заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък, където също разчитам на подкрепа, защото е в служба и полза на гражданите“, коментира слатинският кмет. Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/блок-секция ще е 50 000 лв., а максималният ще е 9 500 000 лв. Като допустими за финансиране дейности са описани: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (стени, покриви, подове), ремонти и подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация и др. 

Партньорство

Предложения по процедурата ще могат да се подават само в партньорство с общинската/районната администрация, където е сградата. Правилата ще важат за жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., като в тях трябва да има най-малко четири самостоятелни обекта и да принадлежат на повече от един собственик. Посочени са и сроковете за кандидатстване. Ако съвместният доклад на Георги Илиев и Йорданка Фандъкова бъде одобрен от СОС, за първия етап ще се кандидатства до 31 май т. г., а крайният срок за втория етап на процедурата е 31 декември. 

На 18 януари по време на онлайн заседание е имало представяне на критериите. За намаляване на административната тежест се предлага процедурите да се извършват на „едно гише“, като то може да е и виртуално.

Няколко комисии на СОС вече са одобрили съвместния доклад за подпомагане гражданите на града при кандидатстване по програмите за енергийна ефективност. Очаква се днес да бъде взето решение за привеждането му в действие. Това е включено като първа допълнителна точка в дневния ред.