0

О фициалният правописен речник на българския език вече е достъпен в интернет. Той качен на платформа, наречена БЕРОН - Български езикови ресурси онлайн. Когато се съмняваме как се пише дадена дума, платформата ни дава отговор, а достъпът е напълно свободен.

Екип

БЕРОН е изработен от езиковеди от Секцията за съвременен български език на Института за български език при БАН. Автор и инициатор на платформата е проф. Руска Станчева. Техническото изграждане пък е на екип от Секцията за изкуствен интелект и езикови технологии на Института за информационни и комуникационни технологии при БАН. Освен правопис платформата съдържа и правоговор, пунктуация и граматика. Всяка дума, включена в речника, се изговаря ясно от актрисата Гергана Стоянова. Около 85% от произнесените думи са генерирани с изкуствен интелект чрез специално изработен модел. Така всички, които са радетели за чистия книжовен език, могат да се посъветват дигитално не само за правописа, но и за правилното произношение. Полезна е и допълнителната информация за граматичните особености на отделни думи, при които често се наблюдават отклонения от книжовните норми.

БНР/МОН/iStock

Словник

Влизайки в платформата, всеки потребител вижда прозорец, наречен „Словник“, тоест речник. Там се изписва думата, за която се съмняваме в правописа. Примерно, ако напишете „преценям“, словникът не дава отговор, при „преценявам“ – вече има правилно изписаната дума с ударение и граматичен анализ – посочва се каква част на речта е, както и граматичните категории. Включени са всички думи от хартиеното издание на Официалния правописен речник на българския език. Новата лексика, която навлиза в езика, ще се добавя поетапно и ще се обозначава, посочват авторите на БЕРОН в самата платформа. Думите от словника са представени с пълен набор от форми, които са общо около 2 400 000.

БНР/МОН/iStock

Почит

Дигиталният правописен речник е наречен БЕРОН не само защото това е абревиатура на Български езикови ресурси онлайн, но и като почит към възрожденеца, автор на „Буквар с различни поучения“, Петър Берон. Той е и един от първите радетели на книжовния български език на говорима основа. Неговият буквар е добил известност като „Рибния“ заради изображенията на кит и делфин на страниците и на корицата. Отпечатан е през 1824 г. и с него се поставят основите на модерното светско образование у нас през Възраждането.

Въпрос

Когато се двоумим как да напишем дадена дума, можем да се обърнем към рубриката „Въпрос на деня“. Тук е мястото, където се дават отговори на актуални въпроси, които се получават ежедневно в Службата за езикови справки и консултации на Института за български език, допълват авторите на дигиталния правописен речник. Според тях БЕРОН е ценен не само за образователната система у нас, но и за обучението по български език във и извън България. По света има над 400 неделни училища, в които учат деца с български произход, и този инструмент ще послужи и на тях.

Проучване извади честите граматически грешки

Граматическите грешки, които най-често се допускат в ежедневието, бяха „осветени“ от мащабно проучване на Института по български език на БАН. Ръководител на проучването, огласено през 2020 г., беше отново проф. Руска Станчева. Вероятно от него се е зародила и идеята за дигитален правописен и правоговорен речник. Тогава имаше няколко сайта, в които може да се провери правопис на дадена дума, но официалният правописен речник беше само на хартия. Анкетата в проучването съдържаше 38 въпроса и тя показа отношението на българите към нормите на книжовния език. Още тогава изпъкна неправилната употреба на „кой“ и „кого“ не само в устната, но и в писмената реч. Кога се поставя пълен и кратък член също е една от проблемните области. Като цяло изводите обаче бяха, че при общуването в интернет често се правят грешки, но обществото е настроено умерено консервативно към генерални промени в нормите на книжовния език.