П лановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” завърши на 1 ноември, съобщиха от Първа атомна. След проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът е включен в електроенергийната система на страната в 1:41 часа.

Плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” завърши на 1 ноември, съобщиха от Първа атомна. След проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът е включен в електроенергийната система на страната в 1:41 часа.

Хилядникът бе спрян на 29 септември. При стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19. са изпълнени необходимите дейности по ремонт и профилактика на оборудването. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво. Реализирани са и предвидените дейности, свързани с повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока.

Другият ядрен енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” – пети, работи с пълно натоварване на мощността.