С ъс заповед на премиера Кирил Петков се създават четири междуведомствени работни групи за сътрудничество със Северна Македония, съобщиха от Дондуков 1.

Със заповед на премиера Кирил Петков се създават четири междуведомствени работни групи за сътрудничество със Северна Македония, съобщиха от Дондуков 1.

В тази в областите икономика, търговия и иновации съпредседатели са вицепремиерът и икономически министър Корнелия Нинова, вицепремиерът и финансов министър Асен Василев и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер.  За членове на работната група са определени представители на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на земеделието, Министерството на външните работи и на администрацията на МС.

Съпредседатели на работна група в областите инфраструктура, транспорт и свързаност са вицепремиерът и регионален министър Гроздан Караджов и транспортния министър Николай Събев. За членове на работната група са определени представители на  регионалното ведомство, на транспорта, на енергетиката, на външните работи, както и о администрацията на МС.

Третата група е в областите европейско сътрудничество – зелен преход и дигитална трансформация, и върховенство на закона. Тя има за съпредседатели вицепремиерът по климата Борислав Сандов и вицето по е-управление Божидар Божанов, както и правосъдният министър Надежда Йорданова. Като членове в работната група участват представители на МОСВ, на правосъдието, на новото министерство на електронното управление, МВнР и а администрацията на МС.

Четвъртата група е в областите култура, наука и образование и младеж. Там съпредседатели са министърът на образованието и науката, министърът на културата, министърът на туризма и министърът на младежта и спорта. За членове на работната група са определени представители на МОН, на културата, на туризма, както и на спортното ведомство. И тук, както в останалите три групи има хора от администрацията на МС. 

Съгласно заповедта съпредседателите на всяка една от работните групи председателстват заседанията на съответната работна група на ротационен принцип по компетентност в съответствие с темите от дневния ред.