Д енят носи смяна на караула в живота ви. Някой, на когото сте разчитали тръгва по своите си работи и задачи, а друг с когото отношенията не са били много в ред започва да доминира в живота и професионалните ви дела.

ХОРОСКОПЪТ