0

 

През последните две десетилетия сортовата структура на доматите в България съществено се промени.
Българските сортове домати бяха изместени чуждестранните, характеризиращи се с добър пазарен вид и продължителна съхраняемост, но отстъпващи по вкусови качества на местните домати.

 

През последните две десетилетия сортовата структура на доматите в България съществено се промени.
Българските сортове домати бяха изместени чуждестранните, характеризиращи се с добър пазарен вид и продължителна съхраняемост, но отстъпващи по вкусови качества на местните домати.

Не бива да се забравя, че недостигът на пазара на домати с добри вкусови качества се дължи в не малка степен и на финансовите затруднения на селекционните институции и намаленото родно производство.


Горните обстоятелства доведоха до недоволство на българския потребител от вкусовите качества на предлаганата на пазарите и в търговската мрежа доматена продукция, и до засилена носталгия към добре познатия традиционен вкус и приятна консистенция на нашите домати.
Борба
Като при всяка култура така и при доматите борбата срещу болестите и неприятелите е успешна, ако се прилага сбор от агротехнически, генетически, химични и др. мероприятия, с помощта на които фермерите да получават добра реколта. Изборът на подходящ сорт е един от най-важните моменти за успешно производство
Природата е създала голямо разнообразие от резистентност при дивите видове, където най-дълго време е протичала паралелната еволюция между патоген и гостоприемник. В резултат на естествения подбор в този случай са оцелели най-устойчивите форми. Затова и селекционерите се опитват в културните сортове домати да прехвърлят гени за устойчивост, съчетаващи и други ценни стопански качества, така че да се получи онзи сорт, който би устоял на съвременните вредители.
Хибрид
Сред ранните сортове домати е Ники F1 - хибрид за полиетиленови оранжерии и ранно полско производство.
Вегетационният период (от поникване до узряване на плодовете) на тези домати е около 100-102 дни. Стъблото е с къси междувъзлия, самоограничава растежа си след 4-5 съцветие и е добре облистено.
Плодовете са силно червени, кръгли, многокамерни, без зелен пръстен, средно тегло – 140-180 г, с много добра твърдост и добри вкусови качества. Устойчив е на тютюнева мозайка, вертицилийно и фузарийно увяхване, и нематода. Средният добив от декар е 6000-7500 кг/дка. Отглежда се на ниска опорна конструкция, едноредово 70/30 см или двуредово по схема 110+50/30-35 см.
Средноранното полско производство е най-широко застъпено в България.
Пловдивска каротина
Сред високорастящите сортове се отличава Пловдивска каротина. Вегетационният период на този домат е 104-107 дни. Сортът е създаден в резултат от междувидова хибридизация между културния вид Solanum lycopersicum – сорт Ачи и дивия вид Solanum сhilense и последващ целенасочен индивидуален отбор в разпадащите се хибридни генерации. В процеса на селекция са отбирани растения с оранжево оцветени плодове и интензивно червена месеста част, които впоследствие са стабилизирани. Без да се подценява важността от използването на дивите видове в качеството на донори на ценни стопански признаци, преди всичко на устойчивост към абиотичен и биотичен стрес и висока биологична стойност, трябва да бъдат отбелязани изключителните трудности и продължителността на селекционния процес при междувидовата хибридизация. Растенията са жизнени, с неограничен растеж. Стъблото е здраво, леко овласено. Неузрелите плодове са светлозелени, без зелен пръстен, а узрелите са с интензивно оранжев цвят, без напетняване. Плодовете са средно едри  (70-90 г), кръгли, 2-4 камерни, оранжево оцветени с вътрешна червено-оранжева месеста част.
Съдържанието на бета-каротен е около 60%, а на ликопен - 40% от общата пигментация, която достига до 6,5 мг. Съдържанието на витамин С е 50-60 мг - два пъти по-високо в сравнение с другите сортове. 
Продукцията е предназначена за прясна консумация и промишлена преработка в сокове, детски и диетични храни. Устойчив е на вертицилийно и фузарийно увяхване. Ценността на сорта се определя от високата биологична стойност и уникалното съчетание в плодовете на посочените три компонента - витамин С, ликопен и бета–каротен, притежаващи високи антиоксидантни свойства. Този сорт постига среден добив е от 4500-5500 кг/дка. Доматите се отглеждат на висока опорна конструкция, едноредово по схема 70-80/30-35 см, едностъблено, на 6 съцветия.
Златен фонд
Местните популации и сортове са известни „като златен фонд на селекцията“. Формирайки се под влияние на продължителен естествен или изкуствен отбор в една или друга местност, те много добре се приспособяват към неблагоприятните условия на даден район.
Много от местните сортове се разглеждат не само като източници на адаптивни признаци, но и като геноносители на устойчивост към патогени, на добри вкусови качества на плодовете и други стопански ценни признаци.
Най-новият сорт е Розово сърце, чиито качества вече са оценени от потребителите и търсенето е изключително голямо. Насажденията са високи и са подходящи за отглеждане както в култивационни съоръжения, така и на открито - при полски условия за ранно и средноранно производство. Вегетационният период (от поникване до узряване) е от 105-108 дни, което определя сорта като средноранен. Сортът Розово сърце е създаден от  колектив в институт „Марица” в Пловдив чрез многократен индивидуален отбор в местна популация домати, известна в района на Пловдив като Момино сърце.
Преминал е успешно двугодишно изпитване на РХС (Различимост, хомогенност и стабилност) в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е утвърден от Експертната комисия при същата агенция за нов сорт. Сортът е защитен със сертификат през миналата година, издаден от Патентно ведомство. Включен е в схемите на сортоподдържане и семепроизводство на ИЗК „Марица“ – Пловдив. Произведени са първите количества семена, които вече се предлагат в търговската мрежа. Растенията са мощни, а стъблото е средно дебело със средно дълги до дълги междувъзлия. Листата са светли, двойноперести, полунаведени, с по-дребни листчета, леко засукани към върха. Съцветията са прости, разположени през три листа, формиращи 2-4 плода. Неузрелите плодове са със зелен пръстен, който почти изчезва в ботаническа зрелост. Узрелите плодове са наситено розови, сърцевидни, много едри със средната маса 300-550 г, многокамерни, непукливи, месести, без целулоза, с нежна кожица и текстура, с оптимална твърдост и съхраняемост. Сухото вещество е 5,2% Високото съдържание на общи захари и титруеми органични киселини определят приятния сладко-кисел вкус. За добрите вкусови качества допринася и типичния доматен аромат, нежната кожица и текстура.
Сорт Розово сърце е устойчив на вертицилийно увяхване. При полски условия средните добиви са между 4800-6500 кг/дка. При оранжерийни условия могат да се получат и много по-високи добиви – 8 хил.-9 хил. кг/дка. Розово сърце се отглежда на висока опорна конструкция, едноредово по схема 70-80/30-35 см, едностъблено, на 6-8 съцветия. Сортът не изисква специални почви, за предпочитане са топли, дълбоки, аерирани, влагоемни и плодородни. Изисква редовно поливане, торене и целесъобразна растителна защита
Нискорастящ
От нискорастащите сортове домати, които селекционерите от института „Марица” определят като подходящи за екологично производство, е сортът Копнеж F1. Отличава се с големи добиви и е подходящ както за прясна консумация, така и за преработка в сокове и концентрати. С този сорт е търсена такава селекция, която повишава натуралните антиоксиданти в доматчетата и  запазва традиционния български доматен вкус. 
Растенията са мощни, добре облистени. Неузрелите плодове са със зелен пръстен, който при узряване изчезва, узрелите – равномерно наситено червени, много едри (средно тегло – 220-280 г), кръгли, многокамерни, твърди, непукливи, с много добри вкусови качества. Съдържанието на сухо вещество 4,9-5,2%. Високото съдържание на общи багрила и ликопен – 8,29-9,95 мг%, определя високата биологична стойност на плодовете. Устойчив на вертицилийно и фузарийно увяхване. Сортът се отглежда на висока равна леха, без опорна конструкция, по схема 120+40/40 см. Средният добив е между 5500 и 7 хил. кг/дка.
Трапезен
Друг български сорт е домат Български трапезен F1. През 2014 година този уникален сорт бе отличен с почетен медал за иновация и ново изобретение на Петото национално изложение "Изобретения и Иновации в раздел Растениевъдство". Сортът е безспорно повод за национална гордост.
Развива мощна коренова система и дебело стъбло. Съцветията са прости до междинни. Растението е добре облистено и издържа на високи и ниски температури (което е характерно за климата в България).
Доматите Български трапезен F1 са едри със средно тегло от около 280 грама (250 – 300 гр.) с интензивен апетитно червен цвят и нежен доматен аромат. Имат перфектни вкусови качества, месести отвътре и не съдържат целулоза в месестата част. Твърди и непукливи със страхотни транспортни качества.
Ако сте производители и разполагате с полиетиленови оранжерии, то можете да се възползвате от прекрасните качества на този хибрид, а именно от устойчивостта му към някои заболявания. Домати Български трапезен F1 са устойчиви на вертицилиум, тютюнева мозайка (жълта мозайка, аукуба) и фузариум. Този сорт е и високо толерантен на алтернария, антракноза, септория. Можете да отглеждате домати Български трапезен F1 и на открито, с предварително приготвен разсад от семена. Домат Български трапезен F1 е подходящ за ранно и средно ранно производство. Ако търсите сорт червен домат, при който плодовете да са изравнени в рамките на съцветията и да нямат издребняване на горните съцветия, то това е този сорт.
Семената е необходимо да бъдат засяти предварително в контейнери или саксии за разсад, след което младите фиданки могат да бъдат засадени в оранжерии от полиетилен или на открито. Този сорт е подходящ за отглеждане от професионалисти (производители) и от хоби градинари. Домати Български трапезен F1 имат всички вкусови качества, които го правят подходящ за прясна консумация. Перфектен за салати, може да бъде използван и за приготвяне на различни рецепти с домати на фурна – домати пълнени с ориз например.

Мондиал става за зимно производство

На пазара тази пролет се предлагат и тези сортове, изпитани в България:
Берберана F1
Ранен сорт със силен и компактен растеж. Изключително качествени плодове 250-300 грама и повече, с наситен червен цвят и превъзходен вкус. Добре облистено растение. Подходящ както за производство 5-6 китки, така и за по-дълга реколта 10-12 китки за рекордни добиви. Плодовете не издребняват. Препоръчва се за полиетиленови и стъклени оранжерии.
Бенатар F1
Много мощно растение с големи листа, препоръчват се 2200 растения/дка. Без аборти, без напукване през лятото. Плодове с отлична трайност, без кочан. Първите 3-5 китки узряват дружно.
Мондиал F1
Превъзходно съчетание на ранозрелост, много устойчивост и изравнени, едри плодове. Дори през най-мрачните периоди при типично зимно производство запазва плодовете и продължава да плододава, затова се препоръчва за зимно, ранно отопляемо и неотопляемо и за есенно производство.
Белфаст F1
Ранен до средно ранен сорт домати за производство в оранжерии и на открито на колове. Силно и компактно растение с регулярно залагане на китките - средно 5-6 плода/китка. Издържлив на високи температури - не изресява и не се пука. Плодовете са кръгли, едри 250-300 грама, изравнени, с наситен червен цвят и отлична трайност. Без зелен пръстен и без кочан. Плодовете не се стичат, когато се режат. Важна особеност са кръглите плодове, което ги отличава от повечето сортове. Много добре се опрашва. Да се разсажда на по-рядко 45-50 см. Висок добивен потенциал.
Димероса F1
Впечатлява със своята изключителна ранозрелост. Растението е средно облистено с бързо развитие. Подходящ за отглеждане за кратка реколта (до 6 китки) в култивационни съоръжения за постигане на висок ранен добив. Отличен за зимно производство в оранжерии на почва или субстрат. Устойчив на бронзовост. Чувствителен на опрашване с хормони, препоръчва се опрашване с бомбуси. Плодовете са с едрина 220–250 грама, овално плоски и много изравнени.