Р ежим на уличното осветление заради скъпите сметки за ток ще има и в община Брацигово, стана ясно от обръщение на кмета Надежда Казакова към жителите в общината.

Режим на уличното осветление заради скъпите сметки за ток ще има и в община Брацигово, стана ясно от обръщение на кмета Надежда Казакова към жителите в общината.

„Намираме се в една без съмнение сложна икономическа обстановка. Повишаването на цените на електроенергията и горивата доведе до неизбежно увеличаване на цените на почти всички стоки и услуги. В тази връзка Община Брацигово, както и всички други общини в страната е изправена пред увеличаване на разходите, необходими за нормалното функциониране на всички дейности и услуги.

В последните месеци разходите ни за електроенергия нараснаха драстично в следствие стремглавото поскъпване на национално ниво, коментира Казакова. Предстоят трудни месеци за общинския бюджет, тъй като очакваните приходи са сходни с миналогодишните, а очакваните разходи са в пъти по-големи, заради скока в цените. Пример за това е сравнението на сметките за електроенергия на общината за месец декември 2020г.- 19251.66 лева и месец декември 2021г.- 46668.52 лева. 

Във връзка с това в периода от 24.01.2022г. до 30.04.2022г. включително с цел спестяване на електроенергия ще бъде въведено временно изключване на уличното осветление в общината в определени часове по график.Ръководството на Община Брацигово ще положи максимални усилия населението на Общината да бъде засегнато във възможно най-малка степен от тези процеси, но следва да е ясно, че влошената икономическа обстановка в страната неминуемо ще окаже негативно влияние върху някои бъдещи планове за развитието и модернизирането на нашата община“ , пише кметът Надежда Казакова.