0

У чениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе, ще имат възможност да моделират и изработват разнообразни 3D аксесоари към облеклото – бижута, копчета, декоративни елементи. Това ще се случи с помощта на новия принтер, който е част от оборудването на новоизградения Център за технологии в креативните индустрии по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“.

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе, ще имат възможност да моделират и изработват разнообразни 3D аксесоари към облеклото – бижута, копчета, декоративни елементи. Това ще се случи с помощта на новия принтер, който е част от оборудването на новоизградения Център за технологии в креативните индустрии по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“.

„Най-голямо предизвикателство и интерес у учениците буди работата с 3D принтера - робот, който изгражда триизмерни физически предмети на базата на компютърен модел чрез процес на добавяне, при който се наслагват последователно слоеве от материал“, сподели директорът на гимназията Диана Иванова.

Новият център е на обща стойност 334 099 лева. Той включва 3 кабинета, шевна работилница и учителски офис. Във всички учебни зали е изградено фронтално обучително пространство с интерактивна техника за провеждане на презентации, симулации и демонстрации с различни дигитални и мултимедийни ресурси - таблети, 3D очила, преносими компютри, интерактивни дъски. В единия кабинет е инсталирана CAD/CАМ-система с периферни устройства – дигитайзер и специализиран широкоформатен плотер, който изчертава файловете на маркери. „С помощта на дигитайзера картонени или хартиени кройки на облекла се превръщат в електронни цифрови модели с голяма точност на формата и размерите на конструкцията“, посочи Иванова. Модерно оборудвана е работилница със съвременни шевни машини – 3-конечен, 4-конечен оверлог и машина за бродерия.

Целта на новата придобивка в гимназията по облекло е да насърчава ученето чрез творчество и правене, учебното съдържание да се упражнява с различни иновативни методи. Базата ще се използва не само за специалностите в сферата на шевна индустрия – „Моден дизайн“, „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. Кабинетите са предназначени и за обучение по специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“. „Обучението в центъра е насочено към креативните индустрии и ще подпомогне мотивирането на учениците към нови пътища, по които да сбъднат мечтите си, ще засили тяхната адаптивност към пазара на труда. Училищната среда е превърната в модерно интерактивно пространство, което насърчава интереса на възпитаниците ни към учене и им предоставя шанс за личностно и професионално израстване, придобиване на умения за справяне с предизвикателствата на съвремието“, сподели за ползите от новия център директорката.

В рамките на проекта 15 учители са преминали няколко обучения за работа в STEM среда – виртуална, добавена и смесена реалност в процеса на обучение; интерактивни средства за образованието и др. Ръководството на гимназията възнамерява чрез вътрешноучилищна квалификация да бъдат обучени всички учители.