0

Н а 88-годишна възраст почина бившият земеделски министър Георги Танев. Той ръководи ведомството в началото на т.нар. Преход от 1992 до 1994 г.

Завършва специалност зоотехника във Висшия селскостопански институт в София, след което започва да ръководи животинска ферма. Между 1959 и 1962 е технолог в млекопреработвателно предприятие. От 1962 става научен сътрудник в Института по животновъдство в Костинброд. В периода 1965-1969 специализира в Полша и Чехия. През 1972 г. става кандидат на селскостопанските науки. От 1988 г. е доктор на биологическите науки.

Георги Танев

 Георги Танев

В периода 1983-1989 е старши научен сътрудник в Института по генно инженерство. Специализира също така и в Япония (1986-1987), а от 1989 до 1991 е ст.н.с. I ст. в Института по животновъдство. През 1991-1992 г. е заместник-министър на земеделието.

Поклон пред паметта му!