0

С лед краткотрайното захлаждане в края на изтеклия седемдневен период през периода до 11 юли агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури и относително сухо време.

Това съобщават агрометеоролозите от секция „Агрометеорология“ при НИМХ.

Жътвата на пшеницата ще приключва в условия на повишена пожароопасност.

Валежи

Падналите валежи в началото на юли бяха неравномерно разпределени. Валежи със стопанско значение - над 20 l/m², са регистрирани на места в районите на Русе – 26 l/m², Стара Загора - 21 l/m², и Сливен - 23 l/m². В част от южните райони, където юнските валежи бяха незначителни, почвените влагозапаси в 50 см слой са напълно изчерпани. Това са районите на Любимец, Пловдив и Пазарджик, което ще налага през следващия период прилагане на повишени поливни норми при пролетните култури.

Царевица

През периода при царевицата ще протичат различни фази – изметляване, цъфтеж на метлицата, изсвиляване и наливане на зърното при ранните хибриди. При слънчогледа ще се осъществява цъфтеж, оплождане и формиране на семената.

Прогнозираните екстремно високи максимални температури в края на първото десетдневие на юли, на места до 38-39°С, ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при пролетните и зеленчуковите култури - домати, пипер, краставици, тиквички, от късното полско производство.

Вероятност за превалявания и подобрение на условията за развитие на земеделските култури се прогнозира в края на периода.

Болести

Метеорологичните условия през следващия период ще ограничават развитието на редица гъбни болести с изключение на брашнестите мани по овошките, лозите и зеленчуковите култури. Прогнозираното относително сухо и горещо време през повечето дни от периода ще бъде предпоставка за увеличение на популационната плътност на акарите. В ябълковите насаждения трябва да се следи за плътността на червения овощен акар – най-опасният от всички видове акари, които вредят по овошките. При плътност над ПИВ (3-4 подвижни форми на лист) е необходимо третиране. Растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на плодовете.