0

К ръст върху слънцето се е появил наскоро в Полша. Това се е случило точно месец преди войната в Светите земи, за която вече се заговори, че е само прелюдия към апокалипсиса. За божиите знаци и пророчествата, както и за състоянието на обществото ни, разговаряме със Зофия Шчербак. Тя е един от доказаните алтернативни лечители у нас и в Европа. Родена е във Варшава, но от години работи в България, като с метода си помага при хронични и често считани за нелечими заболявания.

- Какво знамение се е появило в Полша тази есен, г-жо Шчербак?

- На 9 септември в град Ломжа се състоя среща на движението „Войни на Мария“. Целта му е млади мъже, бащи и съпрузи да дават пример на децата, младежите и обществото по дисциплина, отговорност и духовно послание – че в ежедневието, в решенията и действията Бог има значение и взима превес в живота ни.

По време на литургийната молитва, отправена в този ден към Бог и Богородица, на слънцето се появи необясним кръст. По този начин се образува евхаристия – обединение на тяло и кръвта Христова - живия Бог. Според тълкуванията явлението символизира, че чрез Дева Мария и молитвите, отправени към нея, ни се отваря пътя към Иисус Христос.

- Защо според вас Бог дава такива чудеса и знамения на нас, хората?

- Бог дава знамения и чудеса, хората да се променят и замислят, че Него го има, че Той не е измислен, а е жив Бог. От Дарвин идва негативното послание, че „Човек е разумно животно“. Животно, за което инстинктът е най-важен.“ Обществото е приело констатацията на Дарвин. В днешното време е по-лесно да се реализираш като животно, отколкото да следваш Десетте божи заповеди, които чрез Моисей Бог изпрати на всички нас.

- А какво представлява сдружението „Войни на Богородица“?

- Негов ръководител е полският свещеник Доминик Хмелецки. За период от само шест години движението се разпространи на всички континенти в общо 16 държави. Организацията залага на млади мъже, чиято основа са моралните ценности: елиминиране на егоизма, отказване от пороците на живота, завръщане към ценностите на семейството.

- Малко се знае в България за планината Грабарка, наричана предимно сред православните поляци Полската Света гора. Къде се намира тя и откога датира традицията да се ходи там?

- Грабарка – планина, разположена успоредно до село със същото наименование, се намира в окръг Подласки. Това се счита за най-важното място сред православните поляци. В Грабарка се намира женският манастир „Света Мария и Марта“, основан през 1947 г. Историята на манастира гласи следното: селянин на име Сиемиатич е имал видение по време на епидемията от холера, че единственото спасение за всички е да отидат с кръст на планината Грабарка.

Свещеници изповядват миряни на Полската Света гора.

 Свещеници изповядват миряни на Полската Света гора.
globalorthodoxy.com

Селянинът споделил пророческото видение със свещеника Павлов, който разчел това като Божие указание. Свещеникът завел населението на планината, където има и извор. Тези, които се изкачили с кръста догоре и са пили от водата, оцелели. В знак на благодарност към Бога местните издигнали на планината дървен параклис. Православните християни на всеки църковен празник изкачват Грабарка с кръст в ръцете, както са го правили прадедите им.

- Кои други дестинации могат да посетят българските поклонници в Полша?

- Много благодатен по отношение на религиозния туризъм е град Ченстохова с култа към Богородица и чудотворната й икона. Тя се намира в Ясногурския манастир, където чудесата на вярата са ежедневие. Изумителни неща се наблюдават и в манастира в град Обори.

Хиляди поклонници идват на планината Грабарка всяка година.

 Хиляди поклонници идват на планината Грабарка всяка година.
oca.org

Там настъпват изцеления по време на приемането на причастие. В този миг хората изпадат за няколко секунди в нещо като необяснима летаргия, след което оздравяват. Доста посещавани от християните са още храмовете в Сокулка и Легница.

- Знаете, че сега у нас са коледните пости в чест на Рождество Христово. Каква е традицията при католиците, постят ли преди този празник?

- Поради многото християни със заболявания папа Йоан Павел II въведе постулат за постите преди Великден, Рождество Христово и другите празници. През цялата година всеки вторник и петък са постни дни с оглед на това, че за болните е трудно да постят 40 дни и затова се избра вариант, който облекчава деца, възрастните и болните. Иначе всички други ритуали и на Бъдни вечер са като тези в България с една разлика – преди да се пристъпи към консумация на дванайсетте подготвени ястия за вечерята, най-възрастният поднася към всички присъстващи осветено в църквата причастие с пожелания за здраве и божия богословия. Под звука на коледните песни се раздават и коледните подаръци.

- В България все още се борим с последиците, насадени от атеизма по времето на комунизма в душите на поколения българи. Има ли такива проблеми в Полша, свързани с вярата в Христа?

- Полша е християнска страна, чиито устои са във вярата. Нямаме проблеми в това отношение, дори бих могла да кажа, че бившите комунисти са практикуващи християни.

- Масово у нас децата се раждат в семейства на невенчани родители в условията на т. нар. семейно съжителство. Какви са вашите наблюдения върху младежта у нас?

- Не намирам за адекватно поведението на двойки, които решават да имат семейство и деца, без да се венчаят. Бракът дава устои и сигурност не само за родителите, но и за децата. Да, бракът е ангажимент, но той е и пример в очите на децата как техните родители не бягат от отговорност да се грижат за тях при проблеми, болести, радости или неуспехи, да ги възпитават в духа на морала.

Семейството ни учи как трябва да се отнасяме, говорим и действаме. Всички умения, промени, събиране на опит се осъществяват точно в семейството. В семейството се учим на основни ценности и норми. Родителите изпълняват задачата на образец, по който децата оформят себе си като личности. Чрез контакти между братя и сестри и другите членове на семейството ние се учим на уважение, отговорност, морал и взаимодействие. Семейството има задачата да осигурява не само покрив, възпитание и прехрана, но и психически комфорт на младите, да им даде усещането, че те ще победят всеки възникнал проблем с помощта на родителите и напътствията им. Ето защо семейството е основа, фундамент, най-важната единица в обществото и ако го няма, следващите поколения растат без ценности, пример и корен, скоро влизат в една безпътица и грехопадение.

- А в какво състояние е полското християнско семейство?

- Идеалът за семейството е това, в което е живял Иисус Христос. За това Полша като католическа християнска страна поддържа примера на светостта на всяко семейство. За полските семейства е задължителен църковният брак, кръщаване, обучение на децата по катехизис(Вероучение), първо причастие, второ причастие – специален църковен обред, който доказва опознаването на Бога. Правителството също поддържа християнската религия като фундамент на обществото ни. Част от всичко това е и загрижеността към младите християнски семейства, на които се отпускат безлихвени заеми за жилища и добавки за децата. Всяко правителство предприема мерки с цел увеличаване на раждаемостта, има безкомпромисен стремеж към хуманност, отговорност и морал във всички действия в интерес на хората.

- Има ли връзка според вас високото ниво на катехизация сред поляците с икономическия подем и ниските нива на престъпност в първата ви родина през последните години?

- Както казах, възпитанието в семейството е основна грижа на държавата. Децата трябва да се възпитават в добри икономически условия и духовен комфорт, изучавайки катехизис и Словото на Иисус Христос. За разлика от България ние отдавна разбрахме, че колкото повече духовни семейства има, толкова по-малко престъпления има в държавата. Така че в случая връзките между катехизация, икономически подем и престъпност имат огромна зависимост. Полската политика залага на духовно образованите семейства, като предлага и икономическа помощ.

- Как ще коментирате войната в Светите земи - виждате ли в нея знамения за апокалипсиса и края на света, каквито пророчества има?

- Това е много дълга тема. В нея можем да включим предсказанията на Савската царица, Фатимските предсказания, предсказанията на сестра Луция, на отец Пио, както и на някои от библейските пророци. Всички тези хора са живели в различно време и епоха, но техните предсказания за апокалипсиса се препокриват.

Саба например е живяла преди 3 хил. години в Етиопия и е предрекла Рождеството на Иисус Христос. Нейните прогнози сочат, че 1200 години след Възкресение Христово ще започнат войни и катаклизми, а еврейският народ ще бъде унищожен и разхвърлян по цял свят.

Има теории, че сестра Луция е разкрила Богородичните предсказания пред папа Йоан Павел II.

 Има теории, че сестра Луция е разкрила Богородичните предсказания пред папа Йоан Павел II.
oursundayvisitor.com

Кралицата Саба дава общо седем знаци, които предсказват не само Рождеството, но и преследването на евреите и двете войни от световен характер, които вече се случиха. В тези знаци се говори за природни и климатични знамения, земетресения, както и за космически явления, свързани с Луната. Преди да настъпи краят на човечеството се очаква развитие на науката, промишлеността и технологията, която ще има принос към нашия упадък и деморализация.

Има и предсказания от калугерката Луция от Португалия. Те започват след срещите й с Богородица. Едно от апокрифните й пророчества гласи, че в третата световна война ще се използва атомно оръжие, вследствие на което ще бъдат унищожени Германия, Дания, Нидерландия и Франция. Ще тръгнат етническите войни, чиято цел ще бъде ликвидацията на бялата европеидна раса. Това ни касае всички, защото днес Европа е люлката на християнската цивилизация.

- Как ще започне третата световна война според тези прогнози?

- Всичко ще тръгне след подписване на договор между Германия и САЩ, което ще провокира Азия. САЩ и Англия ще разположат войски в Ирак, Иран, Турция и на Балканите, за да отхвърлят атаката на Китай. Предстоящите събития ще променят лицето на земята, а всички народи на света ще бъдат принудени да действат. Германия ще поиска да завземе полските територии, но няма да се осъществи. Полша ще излезе от третата световна война без унищожения, много по-силна и могъща.

Според редица тълкувания на предсказания, кодирани в Библията, идват конфликти между народите, пандемични болести, глад, преследване на християните, вследствие на което много от тях ще отстъпят от Христос.